- Banken fremstår nå som en av de mest solide i

Norden, melder Sparebanken Nord-Norge i en børsmelding på morrakvisten i dag.

Den nordnorske banken kan skilte med et resultat på 1,3 milliarder kroner per

tredje kvartal 2014.

Selv mener Sparebanken Nord-Norge at det gode resultatet styrker deres soliditet i

en tid hvor investeringssvikt innenfor petroleum og bolig bremser

veksten i Norge.

- Nordnorsk økonomi skjermes fra oppbremsingen nasjonalt av flere sterke

eksportnæringer i landsdelen, en oljenæring i tidlig vekstfase, store

investeringer i infrastruktur og en stabiliserende offentlig sektor,

sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge i en pressemelding.

- Vår vurdering er at Nord-Norge har en robust posisjon, med bedre

vekstmuligheter enn landet forøvrig. Det gode resultatet styrker

SpareBank 1 Nord-Norges soliditet og gjør oss i stand til å følge

veksten i nord, sier Janson.

God avkastning for eierne

- Resultatet per tredje kvartal preges av høy vekst, solid bankdrift og

høye inntekter fra eierskapet i SpareBank 1 Gruppen. Gevinsten fra

salget av betalingsløsningsselskapet Nets i mars 2014 har også positiv

innvirkning på resultatet, opplyser Sparebanken Nord-Norge.

Salget - der 186 aksjonærer solgte hele selskapet til Advent International, ATP and Bain Capital - medførte en gevinst på 137 millioner kroner for Sparebanken Nord-Norge.

Per tredje kvartal leverer SpareBank 1 Nord-Norge en

egenkapitalavkastning etter skatt på 15,9 prosent, mot 12,9 prosent på

samme tid i fjor.

Fokus på nordnorsk økonomi

SpareBank 1 Nord-Norge opplyser at de i løpet av de neste ukene kommer til å sette fokus på utviklingen i

nordnorsk økonomi. Neste uke presenteres høstens Konjunkturbarometer for Nord-Norge - her vil en ha et spesielt fokus på nordnorsk

eksport.

Deretter er det Agenda Nord-Norge 10 november - som SpareBanken Nord-Norge inviterer til sammen med LO og NHO.

Den nye arenaen skal samle politikere, byråkrater,

akademia og næringslivet i landsdelen. På Agenda Nord-Norge vil et mulighetsstudie for landsdelen bli presentert.

- En av hovedkonklusjonene i denne studien er at vekstmulighetene i nord

vil kunne ha avgjørende betydning for utviklingen i norsk økonomi.

Samtidig gjør det globale markedet at næringslivet må prestere i

verdensklasse, sier Janson i pressemeldingen.

Nord24.no oppdaterer denne saken.