Troms og Finnmark hadde nær 290.000 overnattingsdøgn på hoteller, hytter og campingplasser i juni. Det er en nedgang på 35.000 fra sommeren 2019. Og det var som ventet utenlandsmarkedet som sviktet totalt etter at grensene stengte ned. Over 100.000 færre utlendinger besøkte de to nordligste fylkene. Samtidig strømmet nordmenn til. over 65.000 flere nordmenn leide overnatting i Troms og Finnmark i juni.

Eneste utenlandske gruppe som økte var Finland. 24.000 flere finner fant veien til Troms og Finnmark.

LES OGSÅ: Liten opptur - og ny stor nedtur

Oppfordringen fra regjeringen om å legge årets ferie til Norge ble fulgt av de aller, aller fleste. Det viser SSB-tallene tydelig. Norske overnattinger på hotell økte med 35 prosent, på campingplasser med 40 prosent, og på hyttegrender og vandrerhjem med 65 prosent.

Virkelig gode tall fikk Nordland, med tyngtepunkt i Lofoten. Der økte turisttrafikken. For landet under ett var antall overnattinger i juli bare 3,1 prosent lavere enn normalt. Andre slet mer. På Svalbard ble antall hotellovernattinger redusert med 51 prosent og i Oslo med 47 prosent.

(Saken fortsetter under tabellen)

Overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det samlet var 6,4 millioner overnattinger på norske hoteller, campingplasser og utleiehytter i juli.

– SSBs overnattingsstatistikk bekrefter at det har vært store regionale forskjeller når det gjelder hvilke destinasjoner som har tiltrukket seg gjester i sommer. Det viser helt tydelig at nordmenn ikke klarer å kompensere for tapet av utenlandske turister på noen av våre viktigste reiselivsdestinasjoner, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

– Det er alarmerende å se at flere populære reisemål har hatt en såpass stor nedgang i overnattinger i juli – som er en svært viktig inntjeningsmåned for reiselivet, fortsetter hun.

Krohn Devold varsler en tøff høst for reiselivet:

– Uten ferierende nordmenn og et Europa som nærmest er helt rødt, er hoteller og restauranter helt avhengig av at kurs og konferansemarkedet tar seg opp igjen til høsten. Men så lenge det er en maksgrense på 200, er det få som booker større møter og konferanser, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv har lenge bedt om at dagens kompensasjonsordning blir videreført for reiselivet ut året, og regjeringen har da også lovet videre økonomisk støtte.