Cruise Nord-Norge og Svalbard (CNNS) kan melde om en pen økning i trafikken for årets sesong. En viktig årsak er at sesongen strekker seg lengre enn før, og det er økning av vinterturister som lokkes av nordlyset.

- I en tid der andre cruiseregioner opplever nedgang, er det gledelig at den nordligste delen av Norge klarer å stå imot. Våre cruisehavner jobber tett sammen for å oppnå resultater for fellesskapet, og det har vist seg å være en god strategi, sier daglig leder Erik Joachimsen i CNNS i en pressemelding tirsdag.

For Nord-Norge og Svalbard var økningen på tilsynelatende beskjedne 25 anløp - 425 mot 400 i 2013. Men besøkstallet økte med hele 23.000 - totalt 413.000 cruisepassasjerer besøkte havner i Nord-Norge og Svalbard.

- Målt både i antall anløp og antall passasjerer, økte cruisetrafikken med 6 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2010 til i år har antall ankommende passasjerer økt med 43 prosent, og trenden viser at det er det tyske markedet som har størst vekst, fremgår det av pressemeldingen.

13 havner i Nord-Norge er organisert i CNNS. De kårer Alta til årets vinner med 81 prosent økning i anløp, og 175 prosent økning i passasjertallet. Det er en trend at de små cruisehavnene øker mer enn de store.

For landet under ett svikter cruiseturistene. Nedgangen er på 11 prosent, fra 2.982.000 til 2.679.000 ankommende passasjerer.

- Det betyr at Nord-Norge og Svalbard for første gang på mange år har tatt markedsandeler i Norge. Vi håper det er en trend som fortsetter, og at stadig flere rederier vil oppdage de kvaliteter som ligger i å tilby cruise til Nord-Norge og Svalbard. En vedvarende lav oljepris og gunstige valutakurser er faktorer som normalt går i vår favør, og det er derfor grunn til å være optimistiske for fremtiden, konkluderer Erik Joachimsen.