Partene ble ikke enige i meklingen mellom Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og NHO Logistikk og Transport om overenskomsten i LKAB Malmtrafikk.

Det skriver Fremover.

30 lokomotivførere i LKAB Malmtrafikk i Narvik er tatt ut i streik fra 27. november, skriver Norsk Lokomotivmannsforbund i en pressemelding.

Vil ikke avtalefeste 50-50 ordning

Ifølge forbundet er bakgrunnen for konflinten at LKAB Malmtrafikk AS ikke vil avtalefeste ordningen om at norske lokomotivførere skal kjøre halvparten av malmtogene til LKAB mellom Narvik og Kiruna.

Skuffet

- NLF er svært skuffet over at LKAB nekter å videreføre den nesten 20 år gamle ordningen som er hjemlet politisk i en Stortingsproposisjonen og som partene har levd godt med, skriver forbundet i pressemeldingen.

- LKAB Malmtrafik AB har endog gått så langt at de i et brev til Samferdselsdepartementet har varslet at de ikke lenger vil forholde seg til Stortingsproposisjonen angående bemanning av malmtogene, og fraskriver seg ansvar for arbeidsplasser i Narvik. Dette til tross for klare oppfordringer fra samferdselsminister Solvik-Olsen om både å bevare og å øke arbeidsplasser i Narvik, samt å inngå avtaler med de ansattes organisasjoner.

Kamp for norske arbeidsplasser

Norsk Lokomotivmannsforbund mener dette er en kamp om å bevare norske arbeidsplasser og spesielt for at Narvik skal sikres arbeidsplasser som følge av LKABs virksomhet.

Partene kom heller ikke til enighet i viktige prinsippspørsmål om å tariffeste pensjon.

- På grunn av den steile holdningen til NHO og LKAB Malmtrafikk ble heller ikke forbundets krav til en ordinær lønnsøkning tema verken i meklingen eller i de forgående forhandlingene, skriver forbundet i pressemeldingen.

Forbundet beklager den manglende forhandlingsviljen hos arbeidsgiversida.