31 næringsforeninger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør godtar ikke ytterligere nedstenginger og krever at regjeringen innfører koronpass snarest.

«Siden pandemien brøyt ut i mars 2020 har regjeringen hatt en reaktiv håndtering. I første del av pandemien var dette nødvendig, men skal vi finne veien ut av pandemien må vi tenke annerledes. Vi må trolig leve med korona i lang tid, men vi kan ikke fortsette med nedstenging, holde folk utenfor arbeidslivet og begrenset livsstil i det uendelige. Vi må over på offensiv strategi, finne nye løsninger og rette tiltak der begrensningene og utfordringene faktisk er.», heter det i oppropet.

Første krav er innføring av koronapass:

»Vi krever at det innføres koronapass. Siden mars 2020 har vi holdt oss hjemme når vi har måttet. Vi har vasket hender, begrenset nærkontakter og holdt avstand. Da vaksinen ble tilgjengelig valgte vi å vaksinere oss. Vi må akseptere å leve med koronasituasjonen, men vi aksepterer ikke lengre ytterligere nedstengninger. Ved å ta i bruk koronapass kan fullvaksinerte leve mer normalt og ansatte

i mange bransjer kan komme tilbake på jobb. Vi mener at tiden nå er overmoden for å innføre koronapass.

Næringsforeningene krever også et stryket helsevesenet - både for å takle pandemien og eldrebølgen.

Tredje tiltak er å desentralisere ansvar og myndighet

«Effektiv korona-håndtering krever at vi slutter å behandle hele Norge likt. Regjeringen må åpne for mer lokal smittehåndtering.«

Næringsforeningene som har undertegnet oppropet er:

 • Svalbard Næringsforening
 • Kirkenes Næringsforening
 • Hammerfest Næringsforening
 • Alta Næringsforening
 • Næringsforeningen i Tromsøregionen
 • Næringsforeningen i Finnsnesregionen
 • Harstadregionens Næringsforening
 • Narvikregionen Næringsforening
 • Bodø Næringsforum
 • Fauske Næringsforum
 • Ranaregionen Næringsforening
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Næringsforeningen - Ålesundregionen
 • Bergen Næringsråd
 • Næringsforeningen Haugalandet
 • Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Grimstad Næringsforening
 • Vennesla Næringsforening
 • Sørlandsparken Næringsforening
 • Arendal Næringsforening
 • Grenland Næringsforening
 • Kongsberg Næringsforum
 • Næringsforeningen i Drammensregionen
 • Larvik Næringsforening
 • Tønsberg Næringsforening
 • Sandefjord Næringsforening
 • Horten Næringsforening
 • Holmestrand Næringsforening
 • Oslo Chamber of Commerce
 • Gjøvik Handelskammer