Hver eneste aftenbønn ber denne banksjefen om at boligprisene må stagnere

Jan Frode Jansson presenterer konjunkturbarometeret på Agenda Nord-Norge

Jan Frode Jansson presenterer konjunkturbarometeret på Agenda Nord-Norge Foto:

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel

Han blir ikke hørt.

DEL

* Eksportveksten ligger langt over utviklingen i resten av landet.

* I tillegg er arbeidsledigheten i nord rekordlav.

* Fram mot 2025 er det planlagt investeringer for 635 milliarder kroner i Nord-Norge.

Da Jan-Frode Janson og Sparebanken Nord-Norge presenterte Konjunkturbarometeret for Nord-Norge under Agenda Nord-Norge i Alta, var det mest gode utsikter for nordlendinger å skue, men han kom også på gjeldssituasjon i landet.

- Vi er verdensmestre i privat gjeld, fastslår han.

Den tunge gjeldsbyrden på privatpersoner i Norge skyldes boligprisene.

- I aftenbønnen min ber jeg hver kveld om at boligprisene skal stagnere, forteller Janson.

En liten periode ble han hørt, men nå stiger prisene igjen. Og selv om gjeldssituasjonen for nordlendinger flest er lavere enn i sør, så er Tromsø unntaket med boligpriser som stadig når nye høyder.

- Kan dette bli en boble? Spør Janson – og svarer selv:

- Ja, det kan det. Men da er det tre faktorer som må påvirke. Det ene er den psykologiske faktoren. Den andre er rentesituasjonen og den tredje er arbeidsledigheten.

Renten er lav – og synes lav i overskuelig framtid. Ledigheten i Nord-Norge er rekordlav. Og optimismen i nord er stor.

- De har sett oss

Han melder stort sett pent økonomisk vær for Nord-Norge fremover.

Arbeidsledigheten er rekordlav. Veksten i eksport ligger langt foran resten av landet. Det er særlig fiskeri som gjør utslag her, med en vekst på 25 prosent på grunn av høye priser på både laks og hvitfisk.

– Vekstmuligheter i nord har aldri vært større. Både nasjonale og internasjonale aktører har rettet blikket nordover, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Det har vi hørt en del ganger i det siste, men Janson minner om at vi bare skal tre-fire år tilbake før situasjonen var helt annerledes.

Janson mener også at resten av landet og resten av verden er klar over hvilken økonomisk situasjon og utsikter Nord-Norge står ovenfor. Han mener det er unødvendig av oss i nord å bruke energi på å brøle mot sør at de skal se denne fantastiske utviklingen i nord.

- De har sett det! Nå handler det for oss om å gripe mulighetene og å skape vekst, sier han.

Fram mot 2025 er det planlagt investeringer for 635 milliarder kroner i Nord-Norge.

Se sendinga direkte:

Vekst over tid

Den årlige veksten i landsdelen har vært ett prosentpoeng høyere enn i resten av landet fra 2008-2013. De siste årene er dette bildet forsterket.

– Dette bekrefter at Nord-Norge er en nasjonal vekstmotor. Bildet av landsdelen som er en subsidiert utkant kan vi legge bort for godt, sier Janson.

Reiselivet har sterk vekst i antall overnattinger og arktiske nisjebedrifter gjør det godt internasjonalt.

Varehandelsomsetning (Prosentvis vekst fra samme periode i fjor, 6 måneders glidende gjennomsnitt), kilde: SSB

Varehandelsomsetning (Prosentvis vekst fra samme periode i fjor, 6 måneders glidende gjennomsnitt), kilde: SSB Foto:

I følge SSB, var eksportverdien fra Nord-Norge 11 prosent høyere i årets første åtte måneder enn i samme periode i fjor. Den største motoren er fiskeri med en vekst på 25 prosent. Dette kommer for en stor del av høye priser. Prognosene viser at veksten i eksport kommer til å fortsette ut 2018. Men fra 2018 kommer veksten til å bremse opp. Dels som følge av lavere volumvekst i sjømatnæringen, og dels som følge av at kronen styrker seg noe igjen.

Stort potensiale

Utsiktene for årene fremover er fortsatt vekst i landsdelen. Samtidig peker Janson på noen utfordringer.

– Befolkningsgrunnlaget synker i nord og vi blir stadig eldre. Skal vi snu trenden må vi i næringslivet prestere bedre og skape attraktive arbeidsplasser, kommunene må bli bedre på tilrettelegging og fylkene må løfte seg på utdanningsfronten. Skal vi lykkes må vi ikke bare se mulighetene, men også evne å gripe dem, sier Janson.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken