Torsdag kom nyheten om at Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker hadde inngått en avtale om å selge aksjene i fiskeriselskapene Havfisk og Norway Seafoods til oppdrettsselskapet Lerøy Seafood.

Det skriver ifinnmark.no.

– Jeg har brukt 20 år på å bygge og utvikle det som i dag Havfisk og Norway Seafoods. Det er mye jeg er stolt av, selv om vi ikke har lykkes med alt vi ville gjøre som eiere. Aker fikk et tilbud vi anså som finansielt akseptabelt, og våre høstings- og foredlingsbedrifter kunne ikke ha fått en bedre eier, sa Kjell Inge Røkke i en kommentar til Nettavisen.

Ikke alle er like fornøyde med salget, og i Mehamn ble nyheten om Norway Seafoods-salget mottatt med bekymring:

– Lerøy har et stort anlegg på Østlandet, og jeg er redd de kan komme til å flytte en ny virksomhet ut av fylket slik at det kun gjenstår mottaksanlegg i Finnmark, sier Gamvik-ordfører Trond Einar Olaussen (Ap) til iFinnmark.

– Må sikre produksjon

Han forklarer at aksjesalget vil trenge en godkjenning fra myndighetene før det blir sluttført. I tiden framover mener han at politikerne i Finnmark må sette seg ned og se på hva salget vil ha å si for kystkommunene og så komme med krav til myndighetene.

– Jeg tror ikke salget bare er til glede for Nord-Norge og Finnmark. Jeg blir bekymret når veldig store ressurser blir konsentrert på én eier og myndighetene må sikre at det blir produksjon her.

Olaussen vil ha Lerøy på banen for å fortelle hvilke planer de har med oppkjøpet:

– I utganspunktet kjenner at jeg skeptisk til det, og jeg ser ikke noe som tyder på at salget vil gi mer produksjon i Nord-Norge.

Tror det kan bli spennende

Ordfører Geir Knutsen (Ap) i Båtsfjord har en annen tone.

– Det er helt nytt, så det blir vanskelig å kommentere saken da man ikke vet hvilke planer Lerøy har. Umiddelbart høres det spennende ut å kanskje kunne koble hvitfisk og oppdrettslaks, sier Knutsen som ser fram til å møte de nye eierne.

– Jeg forventer at de vil utvikle selskapet og virksomheten i Finnmark.

Norway Seafoods er et av Europas største foredlings-, salgs -og distribusjonsselskap for hvitfisk.