Tidligere styreleder Johan Petter Barlindhaug (75) i North Energy ASA vitnet onsdag i saken i Alta tingrett der Erik Karlstrøm har saksøkt North for ugyldig avskjed som administrerende direktør i selskapet.

Barlindhaug var styreleder fra oppstarten av selskapet i 2007, og gikk av etter et dramatisk styremøte 8. oktober 2014 der han og Karlstrøm langt på vei fikk ultimatum fra et flertall i styret om at en av dem måtte trekke seg.

Valgte å trekke seg

Barlindhaug valgte å trekke seg som styreleder i det møtet.

Johan Petter Barlindhaug fortalte om det som skjedde våren og sommeren 2014:

– I 2014 var Erik (Karlstrøm) stadig syk. Han spiste stadig antibiotika og var ofte syk. Jeg var engstelig for Erik, og det var en allmenn bekymring for hans helsetilstand.

– På våren 2014 hadde vi en diskusjon om hvordan han så på å lede selskapet videre og lykkes. Da sa Erik at han selv var sterkt misfornøyd. Han ønsket en annen stilling i selskapet. Han var klar over at alt har sin tid, og han mente at hans direktørtid gikk mot slutten. Han hadde lyst å konsentrere seg om leting, og jeg oppfattet at andre hadde oppfattet ham på samme måte, sa Barlindhaug.

Barlindhaug og Erik Karlstrøm tok en ny prat i slutten av juni i 2014.

– Da tok vi en skikkelig prat. Da fortalte Erik at han har hatt et nytt møte med legen og fått beskjed om at han burde ta en sykmelding. Vi ble enige om at han skulle ta det mer med ro og bruke mer tid på ferie. Det var snakk om en tur til Skottland der han kunne ha litt feriepreget arbeid slik at han ikke skulle være så stresset, sa Barlindhaug.

– Kunne kollapse

– Som jeg så det, så hadde han et sykdomsbilde der han kunne kollapse når som helst. Da var det viktig å redusere arbeidsbelastningen optimalt, sa Barlindhaug.

– Vi snakket også om hans framtid som direktør, og vi ble enige om at han skulle gå til styret og fortelle at han ikke skulle fortsette som diretør. Han lovte det, forklarte Johan Petter Barlindhaug.

– I august 2014 sendte han en e-post, litt kryptisk formulert. Han skrev at det som han skulle gjøre i et planlagt styremøte i slutten av oktober, i slutten av det møtet, var å redegjøre for sin situasjon, og det ville få vesentlig betydning for selskapet. Jeg la til grunn at han da skulle redegjøre for styret at han ville gi seg som direktør, sa Barlindhaug.

8. oktober ble det holdt et ekstraordinært styremøte i selskapet.

Et flertall i styret krevde da at enten Erik Karlstrøm eller Johan Petter Barlindhaug måtte slutte. Det endte med at Barlindhaug trakk seg, mens Karlstrøm ville fortsette.

Ble skuffet

– Jeg mente at kanskje han kunne bruke anledningen i dette møtet til å gjøre det som han hadde planlagt å gjøre i møtet 14 dager senere. Det gjorde han ikke, og jeg ble litt skuffet da han 8. oktober meldte seg syk, sa Barlindhaug.

– Vi hadde en avtale om at Erik skulle gi beskjed til styret i slutten av oktober, og det ville gjort det så mye enklere, sa Johan Petter Barlindhaug.