Rettsaken mellom tidligere direktør Erik Karlstrøm og oljeselskapet North Energy ASA er utsatt for andre gang. North Energy har fått utsettelse, og saken er nå berammet til midten av mars, melder Altaposten.

Karlstrøm har stevnet North Energy for retten etter at han i april i fjor fikk sparken. Karlstrøm mener oppsigelsen var ugyldig. Selskapet nektet også å betale ut sluttpakke på 5,8 millioner til Karlstrøm. Han var Nord-Norges best betalte ledere, og var i ligningen for 2014 oppført med en inntekt på åtte millioner kroner.

– Det er min motpart, North Energy som har bedt om mer tid til å forberede sin sak. Selv er jeg «fit for fight», klar til å kjempe for min pensjonsavtale i retten, sier Karlstrøm til Altaposten.

– Saken er kompleks, men jeg er klar for å ta denne saken til retten, forsikrer Erik Karlstrøm overfor Altaposten.

Oppsigelsen ble begrunnet med at Karlstrøm ikke hadde styrets tillit.

North Energy ble startet som et nordnorsk oljeselskap, med investorer fra landsdelen. Men oljeeventyret har latt vente på seg. De har fortsatt ikke gjort drivverdige funn. I marsi fjor ble det kjent at oljeselskapet North Energy skal legge ned i Alta der de har hatt hovedkontor med 22 ansatte, og flyttehovedkontoret til Tromsø. I dag er også tromsøkontoret avviklet.

North Energy startet opp i 2007. Blant aksjonærene er flere nordnorske kraftselskap: Alta Kraftlag gjennom fondet Origo Kapital, Salten Kraftsamband gjennom SKS Eiendom og Helgeland Kraft. Nordnorske kommuner og kraftlag har tapt rundt 100 millioner kroner på sine aksjer i North Energy, viste en gjennomgang Dagens Næringsliv gjorde av årsregnskapene.

Karlstrøm er Nord-Norges best betalte leder, og hadde da han ble avskjediget landets fjerde høyeste lønn blant oljetoppene. Han hadde i følge årsmeldingen en samlet godtgjørelse verdt cirka åtte millioner kroner i 2013.

* Lønn på 2,9 mill

* Bonus på 1,0 mill

* Pensjonskostnad på 4,1 mill