Anbefaler østre alternativ for E8 - vil overkjøre Vegvesenet

Artikkelen er over 4 år gammel

Alvarstein: - Dette er en gledens dag.

DEL

- Vi anbefaler østre alternativ.

Det er siste ord fra statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet. De sender i dag sin anbefaling til Kommunaldepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen om trasevalg for E8 gjennom Ramfjord.

Tromsø kommunestyre har vedtatt at veien bør legges i Øst, over bygda Ramfjord. Vegvesenet har på sin side kommet med innsigelse og mener en vestlig trasé med bru over Ramfjorden er beste løsning.

- Vi anbefaler at Vegvesenets innsigelse ikke tas til følge. Dette er ut fra en helhetsvurdering som inkluderer fremtidige veiløsninger sier Hoksrud.

Illustrasjonen viser en tidlig skisse av østre alternativ. Ill: Statens Vegvesen.

Jubler

Byråd for samferdsel Britt Hege Alvarstein jubler over nyheten fra sin partifelle.

- Dette er en gledens dag. Når selveste samferdselsdepartementet er enige med oss, viser det at kommunestyret har tatt en riktig avgjørelse, sier Alvarstein.

E8-saken har vært et stridens eple i 30 år med uenighet og trasevalg og bompenger. I mars 2008 vedtok kommunestyret i Tromsø E8 skal bygges på vestsida med bru over Ramfjorden. Men etter siste kommunevalg gikk et flertall i Tromsø kommunestyre inn for at veien skulle bygges på østsida av fjorden.

- Nå er vi på første trinn av stigen!
- Det var nå kort vei etter 30 år?

- Det er en veldig kort stige, med to trinn.

Britt Hege Alvarstein.

- Vi er nordlendinger, og tar ting på forskudd. Men jeg regner alvorlig talt med at de lar lokal sjølråderett gjelde.

Alvarstein forventer en rask avgjørelse.

- De vet at dette er en viktig sak for Tromsø. Vi er storbyen i nord, og mangler altså denne lille veisnutten for å få ordentlig innfartsvei.

Tenker fremover

Statens vegvesen Region nord fremmet innsigelse for kommunedelplanen fordi de mente det var behov for ytterligere vurderinger av avbøtende tiltak og kostnader ved Østre alternativ. De ville ha tall på bordet for å sammenligne kostnadene for de to trasevalgene. Deres foreløpige beregninger viser at Østre alternativ kan bli mellom 70 og 350 millioner kroner dyrere.

Et viktig argument for Østre alternativ har vært at det kan legge bedre til rette for en fremtidig tilkobling til en Ullsfjordforbindelse og eventuelt en tunnelløsning fra Ramfjord til Tromsø.

- Etter en helhetsvurdering med særlig henblikk på mulige fremtidige vegløsninger, og dialog med lokale myndigheter, så anbefaler Samferdselsdepartementet at Statens vegvesens innsigelse til Østre alternativ ikke tas til følge, skriver Hoksrud i sin uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Han hadde sin siste arbeidsdag i departementet. Fredag fikk han avskjed i statsråd for å gå tilbake til Stortinget.

- Siste sprell altså?

- Jeg har fulgt denne saken gjennom hele min tid som samferdselspolitiker, og det var artig å få denne anbefalingen av gårde. Jeg tror det blir en gledens dag i Tromsø.