Åpner for omstridt kraftlinje - hvis disse vindmøllene skrinlegges

Sametingspresident Aili Keskitalo mener en aksept for kraftlinje bør gjøre at det ikke gis konsesjon til vindkraft på Rieppi. Her en illustrasjon fra prosjektet.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener en aksept for kraftlinje bør gjøre at det ikke gis konsesjon til vindkraft på Rieppi. Her en illustrasjon fra prosjektet.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Sametingsrådet vil ikke motsette seg den nye kraftlinjen mellom Balsfjord og Skaidi. Kraftlinjen er en fortsettelse av Ofoten-Balsfjord som nå bygges.

De to linjene vil i følge Statkraft gi langt bedre forsyningssikkerhet i Nord-Norge. Dette argumentet ble sist trukket frem da 132.000 husstander i Troms og Finnmark mistet strømmen 29 februar.

Sametingsrådet har nå hatt konsultasjoner med Olje- og energidepartementet.

- Forsyningssikkerheten er utslagsgivende for oss. Den er viktig for hele Nord-Norge, og dermed også det samiske samfunn sier sametingspresident Aili Keskitalo til Nord24.no.

- Tar hensyn

Kraftlinja Balsfjord-Skaidi passerer gjennom 33 norske reinbeitedistrikter  og en svensk sameby. Reinbeitedistriktene har gjennom flere år forsøkt å stoppe prosjektet. Sametingsrådet viser til reindriftsfaglige vurderinger og konsultasjoner med reinbeitedistriktene viser at linja vil bli belastende. I tillegg går linja over flere samiske kulturminner.

- Reinbeitedistriktene vil neppe være enige?

- Reindrifta er mot denne utbyggingen på prinsipielt grunnlag. Så er det en kjensgjerning at den rammer de forskjellige distriktene i større og mindre grad. Vi opplever at departementet i langt større grad enn NVE er villige til å ta hensyn til innsigelser, sier Keskitalo.

Sametingsrådet setter som en forutsetning at myndighetene i fremtiden blir svært restriktive med inngrep på Finnmarksvidda. Da nevner de spesielt vindparker i reindriftsområder. Det er i dag søkt om konsesjon til vindkraft i blant annet Kvalsund og Skibotn.

Bytter mot vind

Troms Kraft har sammen med Statsskog søkt om konsesjon på Rieppi. I forrige uke varslet TK at de vil selge prosjektet om konsesjonen går gjennom. Det store anlegget med 26 turbiner ligger i reinbeitedistriktet Helligskogen - som også er blant dem som blir mest påvirket av kraftutbyggingen. Keskitalo legger ikke skjul på at de ser muligheten for å bruke kraftutbyggingen som en brekkstang for å stoppe vindkraftutbygging på Rieppi.

- Det er samme reinbeitedistrikt, og samme departement

.

Her er området der Troms kraft har konsesjon for vindkraftutbygging.

- Samtidig har det vært forventninger om at den nye 420 kV-linja vil gjøre vindkraftutbygginger mer attraktivt på grunn av større linjekapasitet?

- Det er et dilemma.  Vi kommer til å være veldig på hugget når det gjelder vindkraftutbygginger fremover, det kan vi love reindrifta. Det viktige for oss er prinsippet om å ta hensyn til de samlede inngrepene. 

Tviler

Karen Inger Bål er leder av distriktet.

- Jeg tror ikke denne byttehandelen er realistisk. Det kan være en god tanke, jeg må først sette meg inn i hva vi kan få igjen for det, men alt i alt tror jeg det bare kommer nye planer om fem år selv om det lykkes.

- Hvilken utbygging er den mest alvorlige for dere?

- Vi har helårsbeite. Da har vi ikke noen land å miste. Det går ikke an å gradere.

Kommentarer til denne saken