Sametingsrådet vil ikke motsette seg den nye kraftlinjen mellom Balsfjord og Skaidi. Kraftlinjen er en fortsettelse av Ofoten-Balsfjord som nå bygges.

De to linjene vil i følge Statkraft gi langt bedre forsyningssikkerhet i Nord-Norge. Dette argumentet ble sist trukket frem da 132.000 husstander i Troms og Finnmark mistet strømmen 29 februar.

Sametingsrådet har nå hatt konsultasjoner med Olje- og energidepartementet.

- Forsyningssikkerheten er utslagsgivende for oss. Den er viktig for hele Nord-Norge, og dermed også det samiske samfunn sier sametingspresident Aili Keskitalo til Nord24.no.

- Tar hensyn

Kraftlinja Balsfjord-Skaidi passerer gjennom 33 norske reinbeitedistrikter  og en svensk sameby. Reinbeitedistriktene har gjennom flere år forsøkt å stoppe prosjektet. Sametingsrådet viser til reindriftsfaglige vurderinger og konsultasjoner med reinbeitedistriktene viser at linja vil bli belastende. I tillegg går linja over flere samiske kulturminner.

- Reinbeitedistriktene vil neppe være enige?

- Reindrifta er mot denne utbyggingen på prinsipielt grunnlag. Så er det en kjensgjerning at den rammer de forskjellige distriktene i større og mindre grad. Vi opplever at departementet i langt større grad enn NVE er villige til å ta hensyn til innsigelser, sier Keskitalo.

Sametingsrådet setter som en forutsetning at myndighetene i fremtiden blir svært restriktive med inngrep på Finnmarksvidda. Da nevner de spesielt vindparker i reindriftsområder. Det er i dag søkt om konsesjon til vindkraft i blant annet Kvalsund og Skibotn.

Bytter mot vind

Troms Kraft har sammen med Statsskog søkt om konsesjon på Rieppi. I forrige uke varslet TK at de vil selge prosjektet om konsesjonen går gjennom. Det store anlegget med 26 turbiner ligger i reinbeitedistriktet Helligskogen - som også er blant dem som blir mest påvirket av kraftutbyggingen. Keskitalo legger ikke skjul på at de ser muligheten for å bruke kraftutbyggingen som en brekkstang for å stoppe vindkraftutbygging på Rieppi.

- Det er samme reinbeitedistrikt, og samme departement

.

Her er området der Troms kraft har konsesjon for vindkraftutbygging.

- Samtidig har det vært forventninger om at den nye 420 kV-linja vil gjøre vindkraftutbygginger mer attraktivt på grunn av større linjekapasitet?

- Det er et dilemma.  Vi kommer til å være veldig på hugget når det gjelder vindkraftutbygginger fremover, det kan vi love reindrifta. Det viktige for oss er prinsippet om å ta hensyn til de samlede inngrepene. 

Tviler

Karen Inger Bål er leder av distriktet.

- Jeg tror ikke denne byttehandelen er realistisk. Det kan være en god tanke, jeg må først sette meg inn i hva vi kan få igjen for det, men alt i alt tror jeg det bare kommer nye planer om fem år selv om det lykkes.

- Hvilken utbygging er den mest alvorlige for dere?

- Vi har helårsbeite. Da har vi ikke noen land å miste. Det går ikke an å gradere.