Christin deltar i opprør mot økt fedrekvote: – Det passer ikke til alle

Tusener tar til orde mot nye permisjonsregler, som gir far like mange uker som mor.