Gå til sidens hovedinnhold

Nå er 117.000 arbeidsledige

Artikkelen er over 6 år gammel

Høyeste ledighet på 10 år.

117.000 er registrert arbeidsledige i april. Det tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Det viser Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB.

Ledigheten er dermed fortsatt den høyeste siden slutten av 2005. 

Siden forrige tremånedersperiode er det 7000 flere arbeidsledige, og 8000 færre sysselsatte personer.

- Endringene i tallet på sysselsatte og arbeidsledige fra januar til april 2015 er i tråd med et gradvis svekket arbeidsmarked, melder SSB.

 April 2015Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
Arbeidslause personar1170007000
I prosent av arbeidsstyrken4,20,3
   
Sysselsette personar2648000-8000
I prosent av befolkninga68,1-0,4


SSB: Ledigheten for april regnes ut som gjennomsnittet av mars til mai.

Samtidig holder statsminister Erna Solberg sin oppsummerende pressekonferanse. Hun peker i følge NTB på samferdselsprosjekter som kan sysselsette ingeniører og krav om lærlinger hos dem som leverer offentlige anbud, som viktige tiltak for å dempe arbeidsledigheten.

– Vi har i revidert nasjonalbudsjett planlegging av en rekke samferdselsprosjekter. Det er etterspørsel etter ingeniørarbeidsplasser som kommer innenfor det, sier Solberg.

Kommentarer til denne saken