Gå til sidens hovedinnhold

Disse nordnorske arbeidsplassene er særlig utsatt for Brexit-tap

Artikkelen er over 5 år gammel

Nordnorsk økonomi kan forsures av britenes beslutning om å hoppe av EU.

(iFinnmark)

Nord-Norge blir mest sannsynlig hardere rammet av Brexit enn resten av landet ifølge en ny rapport fra konjunkturbarometret for Nord-Norge.

«Nord-Norge er som Norge ellers, bare mer eksportorientert.

Det er derfor grunn til å tro Nord-Norge vil bli sterkere berørt av Brexit enn landet ellers. I landsdelen har vi et tungt innslag av prosessindustri [deriblant gruve- og petroleumsnæring], en omfattende reiselivsnæring, med lange tradisjoner for å betjene britiske turister, og sjømatnæring som vil kunne bli berørt av redusert konsumvekst i UK. (...)

I reiselivsnæringen står britenes overnattinger for litt over ti prosent av samlet europeisk konsum», står det i rapporten.

Andelen britiske turister har økt de siste årene. Når både pundet svekkes og forbruket faller i UK, vil antall britiske hotell- og campingovernattinger sannsynligvis falle noe de nærmeste årene, ifølge rapporten.

«På lengre sikt er det liten grunn til å tro at den positive trenden endrer seg. Det er god grunn til å forvente at britisk turismekonsum

i Norge vil øke med om lag fem prosent årlig når vi ser ti år framover. (...)

Samlet sett er det begrenset grunn til bekymring for norske eksportører de neste årene som følge av en Brexit.»

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Agenda Nord-Norge, og omtalt av Nord-Norges Europakontor.

 

Kommentarer til denne saken