Skjervøy kommune har laget film for å overbevise fylkespolitikerne om at veien på Arnøya må skredsikres.