Gå til sidens hovedinnhold

80 ansatte forsvinner i Avinor

Artikkelen er over 5 år gammel

Ytterligere reduksjoner i andre deler av selskapet er ventet.

Som del av arbeidet med å effektivisere og fornye selskapet, har Avinor besluttet ny organisering med redusert bemanning i stab- og støttefunksjoner, skriver Avinor i en pressemelding.

Med mål om å oppnå 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018, er det varslet at selskapet skal gjennomføre et omstillingsprogram som startet i fjor, og avsluttes i 2018.

Da er målet en samlet kostnadsreduksjon på i alt 1,5 milliarder kroner.

I 2015 ble kostnadene, som planlagt, redusert med over 150 millioner. For inneværende år skal kostnadsnivået ned ytterligere 150 millioner kroner, opplyser selskapet i pressemeldingen.

- Avinor skal utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Forbedringsarbeidet bidrar til å styrke luftfartens konkurranseevne og skal komme kundene og samfunnet til gode, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Vil rammes

Lufthavnsjef ved Tromsø lufyhavn, Jonny Andersen, sier Tromsø vil bli rammet av omstillingene som ligger i programmet.

- Vi er Nord-Norges største lufthavn, og det vil få innvirkning hos oss også. Vi er en del av omstillingsprogrammet, men i hvilket omfang vi vil bli brørt, vet vi ikke ennå, sier Andersen.

I underkant av 300 årsverk inngår i vurderingene som er gjort i denne omgang. Av disse er det identifisert et potensiale for å redusere antall ansatte med rundt 80 årsverk.

- Målet er å sørge for tydeligere ansvarsfordeling og mer effektiv støtte med færre ressurser og oppfølging av driften enn det som er tilfelle med dagens modell, forteller Falk-Petersen.

Øker kapasiteten

Nedbemanningen vil hovedsakelig skje i løpet av første halvår 2016 for de fleste områdene.  Avinor kan ikke utelukke oppsigelser, men ønsker i størst mulig grad at det skjer ved naturlig avgang og frivillige løsninger.

Ytterligere tilpasninger i bemanningen i selskapet må forventes, når det i omstillingsprosessen identifiseres flere effektiviseringstiltak.

- Det er krevende å gjennomføre så omfattende omstillingstiltak samtidig som det pågår store kapasitetsøkende prosjekter i selskapet. Terminalutbyggingene på Oslo Lufthavn og Bergen lufthavn Flesland, og fjernstyrte tårn-prosjektet krever mye av organisasjonen. Vi skal likevel klare å levere på målene vi har satt oss for moderniseringsprogrammet, sier Falk-Petersen i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken