Nå skal Avinor avgjøre hvilke av disse flyplassene som bør overleve

Artikkelen er over 5 år gammel

- 91 prosent av alle nordmenn kan nå en flyplass på 90 minutter eller kortere

DEL

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS la i februar fram  rapporten "Utfordringer for framtidens transportsystem" til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP). Der går det fram at det bør satsets på større og mer konkurransedyktige flyplasser. Det vil si at noen småflyplasser går en usikker fremtid i møte.

Nord24.no har tidligere presentert listen over hvor mye småflyplassene i nord trenger i tilskudd for å opprettholde driften.

Avinor har tatt for seg oppdraget og sender i mai ut sitt forslag til kommuner og fylker, melder Rana Blad.

Kostnader og avstander

Strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander, utdyper hva konsernledelsen har brukt som underlag for rapporten som sendes ut på høring.

- Avinors arbeide tar utgangspunkt i Nasjonal transportplan-oppdraget fra Samferdselsdepartementet der vi blir bedt om å vurdere luftfartens rolle og hvilke krav som bør stilles til luftfartstilbudet, herunder kriterier for transportstandard som f. eks trafikkvolum, kostnader og avstander. Avinor har målt kjøretider med bil fra alle kommunesentra til nærliggende flyplasser og funnet at ca 91 prosent av alle nordmenn kan nå en flyplass på 90 minutter eller kortere, sier Sjølander.

Kartet viser flyplassene i Nord-Norge og deres netto driftsresultat (prognose 2014)

Redusere antall lufthavner

Videre vurderes den kommersielle biten og et forslag til en reduksjon i antallet lufthavner.

- Vi skal vurdere hvordan det kan legges til rette for at luftfart kan skje på kommersielle vilkår. Avinor er også bedt om å se på hvordan vi kan utvikle et bedre transporttilbud samlet sett, herunder et forslag til en reduksjon i antallet lufthavner sett i sammenheng med standarden på annen transportinfrastruktur og videreutvikling av gjenværende lufthavner. Vi vil også vurdere forhold til andre tiltak i samferdselssektoren, f. eks veger, sier Sjølander.

Økonomi og konsekvens

Konsernet vil så se på økonomiske analyser og konsekvenser.

- Vurderingen vil også ta utgangspunkt i en samfunnsøkonomisk analyse av forslagene og hvilke konskvenser endriing av strukturen vil ha for statens kjøp av flyruter, Avinor, flyselskap og passasjerene. Forslaget vil omfatte en vurdering av alle lokale lufthavner i Avinor og vi gjennomfører prosessen parallellt med de nye flyplassprosjektene, sier strategidirektør Jon Sjølander.

Artikkeltags