Babcock: Over 90 prosent beredskap i desember

87 PROSENT: Det første halvåret av kontrakten Babcock overtok 1. juli 2019 har selskapet levert 87,27 beredskap med tjenestens ni fly, ifølge Luftambulansetjenesten. Foto: Eskil Mehren

87 PROSENT: Det første halvåret av kontrakten Babcock overtok 1. juli 2019 har selskapet levert 87,27 beredskap med tjenestens ni fly, ifølge Luftambulansetjenesten. Foto: Eskil Mehren

I desember leverte Babcock 90,33 prosent beredskap med luftambulansetjenestens egne ni fly.

DEL

Medregnet ekstra fly for kort- og langbane som selskapet selv satte inn i desember, leverte Babcock 95,57 prosent beredskap i årets siste måned, skriver Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

Dette er den beredskapen Babcock kan påvirke, styre og holdes ansvarlig for.

For å finne faktisk levert beredskap må man trekke fra utmeldinger grunnet mangel på flysykepleier og andre beredskapsavbrudd som Babcock ikke er ansvarlig for. Når dette er gjort ble det samlet levert 87, 82 prosent beredskap med tjenestens egne fly og 93, 06 prosent når Babcocks ekstra fly tas med.

Luftambulansetjenesten HF leide også inn flere fly i desember. Når de tas med, ble det medregnet alle typer beredskapsavbrudd, totalt levert 97,85 prosent i desember. I tillegg til dette leverte også Forsvarets helikopter i Kirkenes 24 timers beredskap gjennom hele måneden.

Gjennom det første halvåret av kontrakten Babcock overtok 1. juli 2019 har selskapet levert 87,27 beredskap med tjenestens ni fly og 90,23 prosent medregnet andre fly Babcock selv har satt inn i tjenesten.

Artikkeltags