Norsk Gjenvinning Metall AS har aktivitet på Bergneset i Balsfjord, på samme kai som forprodusenten Ewos. Her drives innsamling, mottak og sortering av bilvrak, stål og metaller. Nå har de satt ut hele driften til en ny aktør. Interkommunale Senja Avfall tar over driften fra 1. september.

De to selskapene har samarbeidet over tid.

Samtlige ansatte blir med videre, melder Norsk Gjenvinning Metall AS i en pressemelding.

- Vi er meget glade for at vi har fått til en samarbeidsavtale med Senja Avfall, sier divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Egil Lorentzen. - Gjennom avtalen vil begge selskapene utvikle sine sterke sider. Senja Avfall har god lokal forankring og nærhet til kundene, og vi har gode nasjonale og internasjonale salgskanaler for de sorterte metallene. 

Norsk Gjenvinning skal fortsatt håndtere metallene til videre behandling og gjenvinning.

- Vi ser fram til å utvikle samarbeidet med Norsk Gjenvinning videre, sier administrerende direktør i Senja Avfall Tor-Helge Sørensen. - Vi tror at vår lokale tilstedeværelse vil bli en styrke for dette samarbeidet. Dette er et nytt område for oss, men med hjelp av dyktige medarbeidere på anlegget er vi sikre på at dette vil bli positivt for alle.