BN Bank, deleid av Sparebank1 Nord-Norge, har opplevd et kunderush etter å ha gått ut med budskap om at alle kunder behandles likt.

- Vi er ikke en bank som gjør forskjell på kunder ut fra alder, utdanning, yrke eller fagforeningsmedlemskap, slik mange andre banker gjør. I BN Bank er det betjeningsevne og sikkerhet som avgjør lånerenta, ikke hvor fin tittel du har på visittkortet, eller hvor god du er til å prate for deg, sier BN Bank-sjef Gunnar Hovland, ifølge en pressemelding.

Nå setter banken renta ned for fjerde gang i år – og har kuttet mer enn Norges Bank har gjort i 2015.

- Rentekuttet gjelder for alle kunder, som alltid når BN Bank kutter renta, sier Hovland.

Ny rente er 2,30 prosent, noe som gir en plassering helt i teten blant landets banker, ifølge uavhengige Finansportalen. Her topper Storbrand med 2,10 prosent rente, men dette tilbudet avhenger av at du er under 40 år, og er helkunde.

- Selv om vi kuttet boliglånsrenta i august, gjør vi det nå igjen. Dermed har vi kuttet mer enn Norges Bank gjorde på sitt rentemøte i september

I første halvår hadde banken en utlånsvekst på 7,5 prosent.

BN Bank setter samtidig ned rentesatsene på innskudd med inntil 0,35 prosentpoeng.

 

BN Bank

• Landsdekkende bank for bedrifts- og privatkunder.

• Hadde 647 millioner kroner i driftsinntekter i 2014, og fikk et resultat før skatt på 386 millioner kroner.

• Har lånt ut over 50 milliarder kroner.

•Eid av SpareBank 1 SMN (største eier 33 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og Samarbeidende SpareBanker (20 prosent).