1. januar 2019 fusjonerer Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank. Den nye banken får navnet Sparebank 68 grader nord.

– Sparebank 68 grader nord vil få større økonomiske muskler for å kunne betjene kundene bedre. Samtidig vil vi være like lokale som tidligere, sier banksjef i Harstad Sparebank, Tore Karlsen, i en pressemelding.

Karlsen blir banksjef i den nye banken. Han skriver at antallet medarbeidere ikke vil bli redusert.

- Vi vil fremdeles gå på jobb hver dag for å skape mer verdi lokalt. I samfunnet rundt oss skjer det stadig mer sentralisering, og det er derfor viktigere enn noen gang at vi her i nord viser vilje og evne til samarbeid for å sikre at lokale interesser blir ivaretatt, sier Karlsen.

Banken vil ha tilsammen 32 ansatte, fordelt på kontorer i Harstad, på Leknes og Sortland.

– Vi skal beholde og utvikle vår posisjon i våre lokalmarkeder, og vi skal fortsatt være lokalbanken med kortreiste penger til våre kunder. Banken vil være den samme som tidligere – bare enda bedre for kundene. For næringslivet vil vi ha større løfteevne i Sparebank 68 grader nord, sier Karlsen.

Banken vil etter fusjonen ha en forretningskapital på omlag 6,5 milliarder kroner og en netto ansvarlig kapital på rundt 660 millioner.