Turid var lærer i Kroken – i dag ble hun ansatt som ny konserndirektør i SNN

Turid Aspenes (51) er av Sparebanken Nord-Norge ansatt som ny direktør for konsernutvikling.