DNBs driftsresultat for årets andre kvartal er en halv milliard bedre enn i 2014. Resultatet for første halvår er 1,5 milliarder bedre enn fjoråret.

DNB offentliggjorde tallene for andre kvartal og første halvår fredag. Driftsresultatet er på 5.062 millioner kroner, 508 millioner bedre enn andre kvartal i 2014.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke sier de er veldig godt fornøyde med kvartalsresultatet.

– Vi har en robust portefølje og lave nedskrivninger på utlån, og tapsutsatte engasjementer viser nedgang. I tillegg lykkes vi med å øke inntektene fra andre produkter enn utlån, for eksempel eiendomsmegling og rente- og valutasikring, sier Bjerke.

Ifølge kvartalsrapporten fra DNB er økte volumer, forbedrede innskuddsmarginer og økte provisjons- og gebyrinntekter blant hovedgrunnen til det gode resultatet.

DNB skriver videre at bankens utlån økte med 9,6 prosent, samtidig som innskuddsvolumene økte med 7,3 prosent fra andre kvartal 2014.

Etter et godt resultat i første kvartal er det samlede driftsresultatet på 11.594 millioner kroner, mot 10.032 millioner i 2014.