SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 344 millioner kroner før skatt i årets første kvartal. Det er en nedgang fra 356 året før. Kvartalet viser en vekst i bedriftsmarkedet på ni prosent, konsernsjef Jan Frode Janson mener derfor dette har vært hans beste kvartal som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

- Nå ser vi at også næringslivet velger nordnorsk. En økning på mer enn 9 prosent i bedriftskundemarkedet på ett kvartal er svært gledelig, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Og det er solide bedrifter. Brutto utlån har økt med 400 millioner i løpet av året, samtidig er tapene lavere.

Sparebanken har gjennom fjoråret gjennomført nedbemanninger med sluttpakker og varslet nedleggelse av lokalkontor. Foreløpig har dette gitt kostnadskutt på åtte prosent. I kvartalsregnskapet fremgår det at de har redusert fra 66 til 62 kontorer, og fra 918 til 764 ansatte.

- I tillegg til mange nye kunder, så viser resultatet at vi er solide. Vi leverer avkastning på godt internasjonalt nivå. Vi har dessuten jobbet mye med å få ned kostnadene. Nå ser vi at vi lykkes, med en kostnadsreduksjon på hele åtte prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, sier Janson.

Fortsatt lokal

Janson peker på lokal tilstedeværelse når han skal forklare hvorfor bedriftskundene velger SpareBank 1 Nord-Norge.

- Vi har like mange filialer i Nord-Norge som alle våre konkurrenter til sammen. Den senere tid har vi dessuten rustet opp våre 16 finanssenter i landsdelen, og flyttet fullmakter og kompetanse nærmere kunden. Vi ser at nordnorske bedrifter foretrekker en lokal leverandør. Det gleder mitt nordnorske hjerte, sier Janson.

Men SNN har imidlertid varslet at de kommer til å kutte lokalkontorer. Jansson innrømmer han at omstillingen til en digital hverdag med både kontornedleggelser og nedbemanning er krevende.

Krevende omstilling

Konkurrenten DNb varslet i begynnelsen av året, at de legger ned 59 kontorer i Norge. 15 av disse er i Nord-Norge. På landsbasis mister 600 bankansatte jobben. Hvor mange som forsvinner i Nord-Norge, er fortsatt uklart.

I mars fulgte Sparebanken Nord-Norge etter, og varslet at 21 små filialer legges ned, men uten at noen mister jobben. SpareBank 1 Nord-Norge vil ha 38 kontorer i 35 kommuner, der 82 prosent av den nordnorske befolkningen bor.

– Jeg vil takke både kunder og lokale politikere for god dialog, og lover at vi vil strekke oss langt for å finne gode løsninger. Samtidig vil jeg berømme våre ansatte for omstillingsvilje og ekstraordinær innsats, sier konsernsjefen i pressemeldingen.

- Går bedre i nord

Ifølge Janson er det for øyeblikket ingenting som tyder på at oljbremsen og den økonomiske knekken i kjølvannet av den, vil ramme landsdelen med det første.

- Nei, vi ser det ikke i våre tall, og heller ikke i makrotallene. Vi skal naturligvis være oppmerksomme på at nasjonale ringvirkninger kan treffe også vår landsdel. Men i øyeblikket går det rett og slett bedre i nord enn i sør. Og når det går bra for landsdelen, går det bra for landsdelsbanken, sier Janson.