(Nordlys)

Sentralbanken signaliserer at den første rentehevingen kommer etter alt å dømme etter sommeren i år, kanskje allerede i september.

Norges Bank holder renten uendret, men vil øke den markant i årene fremover.

Det fremgår av torsdagens rentemøte og pengepolitiske rapport.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding. 

Sentralbanken setter nå rentebanen opp. De indikerer at det vil komme minst én renteheving innen utgangen av året, og åpner for én til. 

Videre ventes det at det kommer minst én renteheving til neste år og ytterligere to innen utgangen av 2020.

Kan bli fordoblet

Ifølge Norges Banks nye hovedprognose vil renten til sammen øke med 1,65 prosent de neste fire årene. Som følge av økningen i styringsrenta, anslår sentralbanken at boliglånsrenten vil øke fra dagens nivå på rundt 2,5 prosent til 4,0 prosent i 2021.

For mange boliglånskunder blir dermed boliglånrenten nesten fordoblet i årene fremover. Mange har i dag en rente på rundt eller under to prosent. 

Sentralbanksjefen mener imidlertid ikke dette er en dramatisk oppgang.

- Ved utgangen av 2021 er styringsrenten 1,5 prosent høyere enn den er i dag. Det er overhodet ingen dramatisk utvikling, sier Olsen til Nettavisen.

Bedring i økonomien

- En renteøkning på 1,5 prosent vil bety at rentekostnadene for norske husholdninger til sammen vil øke med 50 milliarder kroner i året. Det er ikke dramatisk, mener du?

- Nei, men det er klart at med så høy gjeld som norske husholdinger har nå, er det klart at en renteheving vil bite mer enn før, sier Olsen.

Sentralbanken begrunner hevingen med at det går bedre i norsk økonomi.

Sysselsettingen øker, det vil være reallønnsvekst, og det er mye som motvirker renteøkningen. Alt i alt er det et godt tegn for folk og land at rentene går opp, sier Olsen.

Han understreker likevel at sentralbanken vil trå varsom frem med rentehevingene.

- Det er fortsatt usikker hvordan renten virker og den høye gjelden er en del av det usikkerhetsbildet, som vi følger nøye med på, sier han.

Tøffere for alle med boliglån

Rentehevinger vil ha stor betydning for norske husholdninger. De har en rekordstor gjeld på over 3.000 milliarder kroner, og en renteheving på én prosent vil dermed bety at nordmenn til sammen får en smell 30 milliarder kroner i økte rentekostnader i året. Det er rundt 15.000 kroner pr husholdning i året i snitt, men har du et stort boliglån, kan regningen bli mye høyere.  Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving uttrykker dermed skuffelse over at sentralbanken hever rentebanen.  

- Sentralbanken overrasker boligmarkedet med å heve rentebanen. Dette kan være en strek i regningen for husholdninger som har belaget seg på at styringsrenten ikke endres før tidligst rundt årsskiftet. Det kan gi negative impulser til et boligmarked som nylig har kommet til hektene etter fjorårets priskorreksjon, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en melding.

Vil heve i september

Forrige rentebane fra desember i fjor indikerte at første renteheving kommer i desember 2018, men i forkant av rentemøte var de fleste økonomer var enige om at Olsen ville antyde at hevingen kommer enda tidligere.

- Vi tror Olsen & co vil signalisere tydelig at de tenker å heve styringsrenta i september, et kvartal tidligere enn hva de sa sist. Vi tror på en rentebane som gir en juni-økning (nær) 50 % sannsynlighet og en september-økning (nær) 100 %, skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i torsdagens morgenrapport.

Også Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets, tror på en markant heving av rentebanen.

- Vi mener det er veldig gode grunner til at Norges Bank bør heve renten i juni, alternativt i september i år, sa Andreassen til Nettavisen onsdag.