SpareBank 1 Nord-Norgehar besluttet å øke boliglånsrentene med 0,25  prosentpoeng.

- Pengemarkedsrentene har økt i løpet av 2018. Rentehevingen kommer som en  konsekvens av dette, sier finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes i SpareBank 1 Nord -Norge, ifølge en børsmelding.

Bygdnes mener rentehevingen kommer som forventet:

- Det er lenge siden sentralbanksjefen antydet at et første endring ville komme nettopp denne høsten. Vi har hatt historisk lave renter over mange år. Jeg tror de fleste nå var forberedt på en økning.

Etter endringen vil beste veiledende boliglånsrente fra SpareBank 1 Nord-Norge være 2,3 prosent, til LO-medlemmer under 34 år.

- Vårt mål er alltid å være konkurransedyktig. Det er vi også etter denne endringen, sier Bygdnes.

Finansdirektøren sier videre at 0,25 prosent er gjennomsnittlig økning, og at det vil variere hvor stor endringen vil bli for  den enkelte kunde.

Alle konsernets eksisterende boliglånskunder vil få informasjon om sine nye vilkår.