TROMSØ (Nord24.no): Råfisklaget har hatt samme bankforbindelse siden 1994, og kjører jevnlig en anbudsrunde på sine banktjenester. Over 11 milliarder kroner ruller gjennom Råfisklaget årlig. Dermed har Sparebank1 Nord-Norge fått en virkelig storfisk som kunde:

- Vi har nå gjennomført en grundig og ryddig evaluering av de fire anbudene som kom inn, og har valgt SpareBank 1 Nord-Norge som vår nye leverandør av banktjenester. De hadde det beste totaltilbudet med hensyn til betingelser og tjenestetilbud, forteller Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag.

Han legger heller ikke skjul på at det kjennes godt å velge den nordnorske banken.

- Vi er fornøyd med at banken som hadde det beste tilbudet, også har en sterk posisjon i Råfisklagets virkeområde og i fiskerinæringen. Vi ser derfor et stort potensial i å utvikle det strategiske samarbeidet mellom to betydelige regionale aktører som har et varmt hjerte for kystnæringene, sier Haugland, ifølge en pressemelding.

Eget kort til fiskere

I tillegg til ordinære banktjenester, innebærer avtalen at SpareBank 1 Nord-Norge skal lage «råfisklagskortet» – et eget betalingskort som tilbys til fiskere og mannskap på fiskefartøy, fast ansatte i Norges Råfisklag, Fylkesfiskarlagene, Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåtredernes Forbund og Norges Kystfiskarlag.

Råfisklaget er garantist for oppgjør for fiskerne. Oppgjørstiden er 14 dager, men med dette kortet tilbyr Råfisklaget fiskere et forskudd på oppgjøret.

- Dersom en fisker i dag leverer fangst for 100.000 kroner, vil fiskeren i utgangspunktet ikke ha oppgjøret på konto før om to uker. Med «råfisklagskortet» får fiskeren muligheten til å bruke pengene allerede etter noen få dager. Vi ser fram til å tilby denne tjenesten til fiskere og andre involverte i næringa, sier SpareBank 1 Nord-Norges konserndirektør for Troms, Christian Overvaag.

Samarbeid om utvikling

Han mener samarbeidet mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Norges Råfisklag er gunstig for både banken, Råfisklaget og næringa.

– Fiskeri er landsdelens største næring, og vi tror ikke den vil bli mindre viktig i årene som kommer. Norges Råfisklag er en av de viktigste aktørene innenfor fiskeri i Norge, og har hovedsete midt i vårt markedsområde. Vi satser tungt på fiskeri, og Norges Råfisklag er i så måte en naturlig samarbeidspartner. Vi er sikre på at vi kan spille hverandre gode, og sammen bidra til å utvikle fiskerinæringa i landsdelen, sier Overvaag, ifølge meldingen.

NORGES RÅFISKLAG SA

tall i tusen

RESULTATREGNSKAP

2017

2016

2015

2014

2013

Sum driftsinntekter

11 519 419

11 675 407

9 850 207

8 008 665

6 400 474

Driftsresultat

26 144

37 426

24 565

-16 571

-16 191

Ordinært resultat før skattekostnad

69 634

68 349

44 941

25 764

30 549

Skattekostnad på ordinært resultat

12 319

14 709

10 874

3 002

4 590

Årsresultat

57 315

53 640

34 067

22 762

25 959