TROMSØ (Nord24.no): SpareBank 1 Nord-Norges 2017-resultat er tidenes beste for konsernet. 1.764 millioner kroner før skatt er 220 millioner mer enn i 2016.

– I realiteten har vi tilbakeført i størrelsesorden 2 milliarder kroner til landsdelen de siste 10 årene når 2017-tallene legges til, sier konsernsjef Jan-Frode Janson, ifølge en pressemelding.

SpareBank 1 Nord-Norge har vokst på de aller fleste områdene. På privatmarkedet er salgsveksten fra 2016 på hele 52 prosent, ifølge meldingen

– Egenkapitalavkastning på 12,9 prosent blir lagt merke til, også hos investorene. Det er et kvalitetstegn at andelen utenlandske eiere er tredoblet de siste fem årene. Samtidig er vi glad for at vi fortsatt har mange nordnorske eiere, og at mer enn 90 prosent av våre ansatte også er på eiersiden hos egen arbeidsgiver, sier han i meldingen.

Konsernsjefen opplyser at finansnæringen opplever radikale endringer i rammebetingelsene.

- Disse er drevet av ny teknologi, ny regulering og ny konkurranse. For oss som regional bank betyr dette at vi må jobbe knallhardt for å være minst like gode som store nasjonale og internasjonale konkurrenter. Vår ambisjon er å være nummer 1 for både kunder og eiere, og da er det svært hyggelig å se at vi har folket i Nord-Norge med oss.

Regnskap per 4. kvartal 2017 (tall fra 2016 i parentes)

Resultat før skatt1 764 mill (1 544 mill)
EK-avkastning12,9 % (12%)
Kostnadsvekst+ 4,5 %
Utlånstap184 mill (213 mill)
Ren kjernekapitaldekning14,9% (15%)
Foreslått kontantutbytte4kr pr EK-bevis (3,45)