Biotekselskapet Calanus i Tromsø driver hovedsakelig med utvinning av olje fra raudåte, men har på kort tid fått store inntekter på et spesielt luseskjørt til oppdrettsnæringen. Skjørtet hindrer lakselus i å komme inn i oppdrettsanlegg. Calanus skjørt er svært finmasket men slipper likevel oksygen inn og ut.

Det er ikke kjent hvor mye Calanus har tjent på luseskjørtet, men omsetningstallene har gått i været etter at det kom på markedet og daglig leder Gunnar Rørstad sa i fjor til Nord24.no at de forventet en omsetning på rundt 50 millioner.

Men selskapet opplevde raskt at konkurrenter kom på markedet med lignende produkt, Micro Sieve, til tross for at Calanus hadde tatt patent og etter eget utsagn investert store ressurser i FOU-arbeid for å utvikle skjørtet.

For ett år siden varslet de søksmål.

Bodøfirma

Tirsdag avgjorde Oslo Tingrett saken i Calanus favør. Calanus AS vant søksmålet mot bodøfirmaet Nordic Aqua Gear AS og Cathay Import AS for inngrep i selskapets patent på SalGard® - et fluidpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerd.

Selskapene må også betale en erstatning på 3.665.000 kroner til Calanus AS. De må også dekke selskapets saksomkostninger på 6,1 millioner.

Calanus AS saksøkte også Moen Marin AS for medvirkning til å bryte patentet. Disse ble frifunnet.

Selskapene gikk på sin side til ugyldighetssak mot Calanus AS. De mente denne typen skjerming mot lakselus ikke var nytt, og at teknologien fra Calanus var en naturlig utvikling som ikke var tatt i bruk tidligere men ble aktuell med økende luseproblemer.

Andre bedrifter har også kommet med innsigelser mot patentet. Det gjelder Botngaard AS, Mørenot Aquaculture AS og Plany AS.

Se innsigelsene her (side 24).

Her er produktet som Calanus har patent på.

Må justere patentet

I denne saken ble patentet til Calanus AS oppretthold, men det ble gjort en presisering av beskyttelsesomfanget.

- Retten er kommet til at patent NO 333 479 ma kjennes delvis ugyldig (...) Det selvstendige krav 1 er etter retten syn for vidt formulert til a oppfylle kravet om nyhet i hele sin bredde. Patentet kan likevel opprettholdes ved a kombinere krav 1 med det uselvstendige krav 7, som angir et intervall for maskevidden fra 100 til 1000 ƒÊm. Beskyttelsesnett med maskevidde under og over dette intervallet faller ikke inn under patentbeskyttelsen, skriver retten.

- Jeg er meget tilfreds med dom og kjennelse i saken, spesielt i lys av at det var åpenbart at patentinngrepet var overlagt. Calanus AS vil nå kunne bruke selskapets ressurser på å videreutvikle produktet som et viktig verktøy for ikke-medikamentell bekjempelse av lakselus, til beste for kundene i oppdrettsnæringen, sier daglig leder Gunnar Rørstad i Calanus AS i en skriftlig kommentar til Nord24.no.

Daglig leder Tomas Pål Tálos i Nordic Aqua Gear AS er naturligvis mindre tilfreds.

- Vi har ikke fått sett på dommen ennå. Men det er meget sannsynlig at det kommer en anke. Det er eneste kommentar jeg har.

Nordic Aqua Gear har hovedkontor i Bodø. Formålet er å drive med produksjon av utstyr til oppdrettsnæringa. De designer utstyr i Norge, men har selve produksjoen i Kina.