Utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset i Bodø blir forsinket. Utbyggingen er lagt ut på anbud to ganger, men ingen vil gjøre jobben.

Nå skal kontrakten for siste byggefase legges ut på anbud for tredje gang, skriver Teknisk Ukeblad.

– Det har vært dårlig interesse for bygningsdelen av prosjektet, noe som medfører forsinket sluttføring av hele prosjektet, sier utbyggingssjef Terje Arthur Olsen i Nordlandssykehuset til avisen.

Både i 2014 og ved sist årsskifte ble kontraktene lagt ut på anbud uten at det førte til noe. I det tredje forsøket vil sykehuset dele opp kontrakten i flere deler. Olsen sier at han tror noe av årsaken til den manglende interessen er at prosjektet er komplekst. Han håper å komme i gang med siste byggefase i begynnelsen av 2017.

Sykehuset er i gang med et omfattende byggeprosjekt. Flere nye fløyer tas i bruk i løpet av kort tid. Det er høyblokka fra 1972 som omfattes av den siste byggefasen og som nå blir forsinket. Høyblokka skal bygges ut og totalrenoveres.