BODØ (an.no): - Høyre og Frp-regjeringen har sammen med våre samarbeidspartier Venstre og Krf hatt ei tydelig satsing på bygging av studentboliger. Dette fortsettes også inn i 2017, sier stortingspolitiker Margunn Ebbese (H).

2.500 nye boliger

Nå har politikerne vedtatt å finansiere ytterligere 2.500 studentboliger, og regjeringen tildeler 22 hybelenheter til Mørkvedlia i Bodø.

- Med denne tildelingen til Bodø er vi i mål med vårt ambisiøse prosjekt som vi startet i 2012. Vi er veldig glade for at vi i løpet av 2018 vil ha 604 studentboliger på plass i Mørkvedlia studentpark, sier gruppeleder Grethe Monica Fjærvoll (H).

Det skal også bygges 59 hybelenheter til Kaialund i Mo i Rana gjennom Nord Studentsamskipnad.

Helhetsvurdering

Ifølge politikerne er fordelingen til de enkelte studiestedene gjort med bakgrunn i en helhetsvurdering, der de blant annet har sett på dekningsgrad på studiestedet, antall internasjonale studenter og studentsamskipnadenes behov for studentboliger.

Det er også lagt vekt på situasjonen på det private leiemarkedet, forventede endringer i studentpopulasjonens størrelse og sammensetning, og utviklingsplaner ved utdanningene.

- Viktig for å studere

- Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. Dette betyr mye for studentbyen Bodø spesielt med tanke på å gi studenter bolig til en grei pris, sier Allan Ellingsen (Frp).

- I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Vi var derfor i forhandlingene med regjeringspartiene i høst opptatt av å få økt den ambisiøse satsingen ytterligere, slik at det blir bygget 2.500 studentboliger i år, sier Ida Johnsen (V).