Næringslivet i Bodø og Tromsø skal samarbeide: - Vi må snakke med èn felles stemme

Næringslivet i Bodø og Tromsø møttes - i Tromsø.