Flere fylker og kommuner slåss om å få det nye veiutbyggingsselskapet. Nå blir også Bodø og Fauske med i kampen, melder AN.

– Vi har allerede utarbeidet et prospekt som vi skal ta med oss i møte med samferdselsdepartementet, sier Allan Ellingsen, varaordfører i Bodø kommune.

Samarbeider

Bodø og Fauske har inngått et samarbeid med å få selskapet til regionen. Men de har sterk konkurranse.

Nærmere 30 fylker og kommuner slåss om å få lagt selskapet til akkurat sin region.

– Det er mange som har meldt sin interesse, og vi har som mål at vi skal være det beste alternativet og det foretrukne valget, sier Siv Anita Johnsen Brekke, ordfører i Fauske kommune.

Det nye veiutbyggingsselskapet ble formelt stiftet mandag 4. mai og har som formål å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging.

Sju veiprosjekter

Samferdselsdepartementet satser på at selskapet skal være operativt fra 1. januar 2016. Men så langt er det bare et interimsstyre på plass, og ingen er ansatt i det nye veiutbyggingsselskapet.

Pengene kommer fra statlige overføringer og bompenger. For det skal det nye selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju veiprosjekter de neste 20 årene.

Kompetanse

– I hovedsak vil etableringen av selskapet i regionen føre til enda flere kompetansearbeidsplasser, og jeg mener at Bodø er i god stand til å være vertskap for et slikt selskap, sier Ellingsen.

Og Fauske-ordføreren legger heller ikke skjul på at hun helst ser at selskapet blir lagt til hennes kommune.

– Vi trenger arbeidsplasser på Fauske, og vi vil bli veldig glad om det blir etablert her. Men vi blir ikke såret om det blir lagt et annet sted i regionen, sier hun.

Før sommeren reiser en delegasjon for Fauske og Bodø til hovedstaden for å møte departementet.