Siste: Full seier til grunneierne i tomtefestesaken

NEDLEGGINGSTRUET: Strimmelen barnehage og den tilhørende lekeplassen står på to tomter som Tromsø kommunen fester fra Opplysningsvesenets Fond (OVF)

NEDLEGGINGSTRUET: Strimmelen barnehage og den tilhørende lekeplassen står på to tomter som Tromsø kommunen fester fra Opplysningsvesenets Fond (OVF) Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Grunneierne har grunn til å smile etter at Høyesterett onsdag ga dem medhold i den såkalte tomtefestesaken.

Striden sto om hvordan festeavgiften skulle reguleres, altså hvor mye det skal koste å leie en tomt. Høyesterett har bestemt at prisen for festet tomt nå kan reguleres etter tomteverdien, melder NRK.

Saken har vært svært omstridt. Leiere på festetomt risikerer store utgifter når prisene kan reguleres etter å ha vært låst i mange år.

I 2004 vedtok Stortinget endringer i loven som innebar at tomtefestere har rett til å forlenge gamle kontrakter på gamle vilkår. Høyesterett ga medhold i dette i en dom i 2007. Da klaget en gruppe grunneiere den norske stat inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg, fordi de mente verdistiningen på tomtene tilfalt festerne. Der vant grunneierne frem.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken