De siste årene har vært preget av høy aktivitet i boligbyggingen. Det gjelder også Tromsø. Nå er et uvanlig høyt antall nyboliger på markedet og bidrar sterkt til at boligmarkedet bremser opp.

Nå merker boligbyggerne at salget går trått. Etter en oppgang i juni, falt salget av nye boliger med 9 prosent i august, sammenlignet med samme måned i fjor. Det går frem av tall Boligprodusentenes forening la frem torsdag.

Salget bremset opp

Etter at foreningen i juni meldte om en økning på 2 prosent, den første oppgangen i salget på 14 måneder, gikk salget kraftig tilbake, melder E24.

– Salget av nye boliger i august ligger 9 prosent under samme måned i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Men statistikken viser oppløftende tall for Troms på lengre sikt. Mens de fleste fylkene nå har for mange nyboliger sammenlignet med forventet behov fremover, bygges det fortsatt for få i Troms - om befolkningsøkningen svarer til prognosene.

Det kommer også til å bli ferdigstilt noen færre nyboliger i Troms de neste 12 månedene sammenlignet med det siste året.

20 prosent tilbakegang

Jæger sier det nasjonale salget hittil i år ligger 8 prosent under fjoråret. Fordelt på de ulike boligtypene, viser tallene at salget av småhus så langt i år ligger 16 prosent under, leiligheter 4 prosent under og salget av eneboliger ligger 9 prosent under fjoråret.

– De siste 12 månedene er det solgt 26.320 boliger. Dette er 20 prosent under nivået for et år siden, sier Jæger.

Også oppstarten med bygging av nye boliger ligger merkbart bak nivået fra ett år tilbake. Det siste året er det startet bygging av 28.496 boliger. Dette er 15 prosent under nivået for et år siden. Mest tilbake er bygging av småhus med 21 prosent mindre enn i fjor. For eneboliger er tilsvarende tall 19 prosent og for leiligheter 6 prosent.