Denne boligen er solgt for 12 millioner. Hva eiendommen skal brukes til, er fortsatt hemmelig

Tre eiendommer med prislapp på over ti millioner kroner er omsatt denne måneden.