På kort tid har samme familie kjøpt og solgt 23 leiligheter i Tromsø. Pris: 130 mill. kroner

Flytter tilbake til tomta hvor familiegården lå.