Bedring i internasjonal økonomi, økte oljeinvesteringer, svak krone og lavere rente er blant de viktigste faktorene som gjør at tallknuserne i Statistisk sentralbyrå (SSB) nå tror at pilene i norsk økonomi vil peke oppover fram til 2020.

– Prognosen vår går i retning av at vi er på vei inn i en periode med høyere vekst, sier SSB-forsker Torbjørn Eika til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

De siste årene har rentene i Norge falt og falt. I mars i fjor var styringsrenta på rekordlave 0,5 prosent.

Men selv om SSB tror norsk økonomi vil bedre seg noe fram til 2020, tror de rentene vil holde seg lave. Lånerentene for et vanlig boliglån kan stige noe, men vil ikke øke mer enn 0,2 prosentpoeng i løpet av de neste tre årene.

Til tross for dette spår også SSB et fall i boligprisene.

Boligprisfall

Boligprisene i Norge har mer eller mindre kontinuerlig steget siden 1992, og særlig de siste få årene. Men den tendensen tror SSB vil snu. De ser for seg svak boligprisvekst i år, og at boligprisene vil falle kraftig fra og med neste år.

– Vi ser for oss et nominelt fall i boligprisene på til sammen mellom 10 og 15 prosent innen 2020, sa Torbjørn Eika da han la fram konjunkturrapporten torsdag formiddag.

Forskerne i SSB ser også at arbeidsledigheten vil synke noe de neste årene. Men denne utviklingen vil gå sakte, og arbeidsledigheten vil fortsatt være høy i 2020.

I dag har vi en arbeidsledighet på 4,5 prosent ifølge SSB. Denne vil synke sakte, men sikkert ned til 4 prosent i 2020.

Saken fortsetter under bildet.

 

Etter tre år på rad med svært svak lønnsvekst i Norge, tror SSB også at denne vil ta seg opp. I fjor endte norske arbeidstakere opp med reallønnsnedgang, men SSB tror det vil bli en reallønnsvekst på mellom 1,0 og 1,7 prosent i årene framover. Det betyr at den jevne nordmanns lommebok mest sannsynlig vil bli noe feitere i årene som kommer.

Eika peker på en rekke mer eller mindre tilfeldige årsaker til hvorfor pilene nå peker oppover.

Men i hvor stor grad skyldes de gode utsiktene tilfeldigheter, og i hvor stor grad kan finansminister Siv Jensen og resten av storting og regjering ta æren for oppsvinget?

Politikk og tilfeldigheter

– Innfasing av oljepenger har bidratt til den høye veksten som var før finanskrisen. Der vi er nå har finanspolitikken stimulert økonomien og bidratt til at lavkonjunkturen har blitt mindre enn den kunne blitt. Men de impulsene er nok relativt små sammenliknet med pengepolitikken og at rentene har blitt satt ned så kraftig, sier Eika.

Han sier det var lettere å se at politikk påvirket konjunkturbevegelser på 80- og 90-tallet.

– Men hva ville skjedd om man hadde ført en alternativ politikk de siste årene? Det vet vi ikke. Det er ingen sak å fjerne en konjunkturnedgang på kort sikt. Det er bare å sysselsette alle ledige i SSB. Men det ville ikke vært gunstig på sikt. Og det ville blitt veldig trangt her,  humrer Eika. (ANB)