Her er Tromsøs nye skyline: I dag vil byrådet åpne for å bygge dobbelt så høyt

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Kommunedelplanen for Stakkevollveien og området opp til Dramsveien er bare fem år gammel, og skulle gjelde til år 2040. Nå har allerede utbyggingen av bydelen vokst så mye at byrådet vil revidere planen.

- Jeg har aldri vært borti at en så fersk plan allerede er utdatert, sier byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein til Nord24.no.

Og det synes hun er gledelig.

- Dette var en bydel som ikke ble ansett som veldig attraktiv. Nå er det indrefileten for utbyggerne. Men vi må ha på plass infrastrukturen så vi ikke opplever at utbyggingsplaner må settes på vent.

Ny skole, mer vei

Torsdag kommer byrådet til å vedta at planen skal revideres kraftig. Det kommer planer for ny skole, bedre infrastruktur og ikke minst langt større veiledende byggehøyde for fremtidige utbyggere.

Det er allerede kjent at planene som foreligger i dag fører til at trafikken kommer til å bli høyere enn de 16.000 kjøretøyene i året Tromsøpakke 3 er dimensjonert for. Her skal det vurderes en ny trase øst for Stakkevollveien. Samtidig mener Alvarstein nærheten til sentrum og de store arbeidsplassene på Universitetet og UNN gjør at utbyggingen kan gi mindre biltrafikk totalt. 

- Den nye veien blir i såfall en internvei slik at man kan bevege seg mellom de nye boligområdene. Skal du mellom Breivika og sentrum legge det opp til å bruke tunnelen.

Samtidig vil byrådet ha flere boliger i de gamle boligstrøkene mellom Stakkevollveien og Dramsveien. Dette er i dag ikke definert som fortettingsområde.

- Det er mange store tomter her. For dem som kan skille ut gir det muligheter, men det er jo ingen tvang.

I tillegg trengs en stor økning i kapasiteten for skoler og barnehager i området.

- Vi har sikret oss en tomt ved Borgtun, og jobber med skolestrukturen. Her kommer vi til å trenge en skole sier Alvarstein.

Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling.

Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling.

Sikter mot skyene

Det mest kontroversielle blir trolig byggehøyde. Her har så langt utbyggerne forholdt seg til gjeldende retningslinjer utenom en dispensasjon til kotehøyde 41 på Nordøya sjøfront. Men på grunn av at dagens kommunedelplan kun gir veiledende byggehøyde har dette vært tema for hver eneste reguleringsplan i området. Nå har Kræmer og Bjørnstranda presentert planer med høyhus på kotehøyde opp til +55,5 meter (12-14 etasjer).

Bjørnstranda og Kræmer beliggenhet i forhold til hverandre. Sammenstilte volum
tilsendt fra grunneiere. Ill: Byutvikling

Bjørnstranda og Kræmer beliggenhet i forhold til hverandre. Sammenstilte volum tilsendt fra grunneiere. Ill: Byutvikling

Bjørnstranda og Kræmer beliggenhet i forhold til hverandre. Sammenstilte volum

tilsendt fra grunneiere. Ill: Byutvikling

Bjørnstranda.

Kræmer.

- Planforslaget for Bjørnstranda og skissene fra Kræmer innebærer en dobling av byggehøyder angitt i KDP for større deler av byggeområdene, både langs selve Stakkevollvegen og mot sjøen. Dette er også problematisk i forhold til forslagsstillerne som så langt har forholdt seg til gjeldende retningslinjer som grunnlag for sine prosjekter, skriver Hilmarsen og Alvarstein i sitt forslag.

Alvarstein legger ikke skjul på at de kommer til å gå for en kraftig justering av byggehøyden.

- Vi har ikke høydeskrekk, og det er ikke holdbart å gjøre dispensasjoner for hver utbygging.

Hun mener de høye byggene er uproblematiske på denne siden av Tromsøya.

- Her vil skyggene gå ut i havet.

Høydehus har tradisjonelt ført til lange debatter i Tromsø. De siste årene har imidlertid dispensasjonene sittet løst, og det er gitt tillatelse til flere ruvende boligblokker sør for sentrum. Alvarstein mener stemningen har snudd.

- Vi har fått Edge-hotellet og sykehotellet. Når folk ser hva det dreier seg om blir de ikke så redde. De unge er også mer liberale. De skjønner at det ikke blir nok boliger om alle skal bo i villa.

Planen skal revideres svært raskt. Planprogrammet starter i mai, og forslaget skal være klart 31.november.

- Det er nødvendig at vi jobber raskt.

Artikkeltags