På vegne av Alfheim Stadion II har AT Plan&Arkitektur varslet regulering av boliger ved Alfheim fotballstadion i Tromsø.

Selskapet har en gjeld på over 50 millioner, og har lenge jobbet for å utvikle arealet øst og sør for stadion for å redde økonomien både i selskapet som eier stadion og hos leietaker TIL. Etter lange forhandlinger med byutvikling i Tromsø fikk de like før jul positive signaler  Senest i høst gikk byutvikling mot planene om å bygge på området øst for stadion, meldte Nord24.no i forrige måned.

Arealet sør for stadion er er i dag regulert som grønt- og friområde. I realiteten er dette grøntområdet i dag en grusbane som brukes som parkeringsplass. Nå vil Alfheim Stadion få regulert området for å bygge boligblokker.

"Hensikten med ny regulering av eiendommene er å tilrettelegge for boligbygging på arealer rundt Alfheim stadion og Alfhiem Arena. Dette vil også omfatte tilhørende utomhusanlegg og parkeringsanlegg, eventuelt også noe forretnings- og næringsbebyggelse. Det skal legges til rette for videre drift av stadionanlegget med mulighet for utvidelse av tribuneanlegg i sør og nord", fremgår det av oppstartsvarselet AT Plan&Arkitektur har sendt kommunen.

Friområde. Det grønne området er regulert som friområde. Byutvikling var derfor skeptisk til byggeplaner her.

Krever støyfaglig vurdering

Fylkesmannen i Troms tar varselet til etterretning. Men plandirektør Per Elvestad gjør oppmerksom på at de er statlig planmyndighet for støy, og kommer til å vurdere utbyggingen etter strenge retningslinjer. Han varsler at Fylkesmannen kommer til å kreve en støyfaglig vurdering.

I den forbindelse har Fylkesmannen funnet beregninger som viser nøyaktig hvor mye støy som kommer fra en stadion som Alfheim under kamp. For spesielt interesserte kommer disse fra veilederen T-14422012.

"Viktigste støykilder er rop/skrik fra spillere og publikum, samt bruk av høyttaleranlegg. Konflikt oppstår ofte ved uskjermet avstand under ca. 200 m. For fotballbaner kan støykildene (rop og skrik) erfaringsmessig settes til rundt 85 dB for én fotballspiller og rundt 74 dBA (dBA=vektet for hvordan øret oppfatter lyden) for én publikummer. To fotballag og 150 publikummere gir således rundt 100 dB i spilleperioden. I avstand på 100m over hard mark gir dette rundt 52 dB."

- På denne bakgrunn ber vi om en redegjørelse for de vurderinger som er gjort for i minimalisere stoypåvirkningen fra stadionanlegget på boenhetene med tilhørende utearealer, skriver Elvestad.

Området ligger også nær Kongsbakken og Alfheimveien. Dermed er utbyggerne nødt til å gjennomføre en støyfaglig utredning med beregnet støy for hver enkelt boenhet, uteplasser og balkonger.

Viktig prosjekt

Alfheim består i dag av tre forskjellige selskaper. TIL har leiekostnader på 10 millioner kroner årlig, til selskapene Alfheim stadion, Alfheim stadion II og Alfheim Arena. Tromsø Kommune er hovedeier i de to første, mens Alfheim Arena eies av Tormod Harila, Ernst Myrbakk og Per Krane. TIL varslet i fjor at de kom til å si opp leieavtalen med det siste selskapet og flytte ut i brakkerigger for å kutte kostnader.