Boligprisene falt med 0,1 prosent i november. Med det har boligprisene steget med 7,8 prosent de siste tolv månedene.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,8 prosent i oktober, viser nye tall som Eiendom Norge la fram torsdag.

Men Tromsø er blant byene som fortsatt har en sterk utvikling. Nedgangen er på -0,3 prosent, men sesongjustert er økningen på 1,0 prosent siden forrige måned.

- Boligprisene i Norge falt nominelt i november, noe som er normalt for måneden. Det er imidlertid store forskjeller i boligprisutviklingen og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt en sterk utvikling i boligprisene sist måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Fasiten for året blir dermed langt bedre enn fryktet i etterkant av koronakrisen.

- Utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg ved inngangen til året og i mars/april i forbindelse med korona-utbruddet. Ved utgangen av november er 12 måneders veksten på 7,8 prosent, og oppgangen er bredt forankret over hele landet.

Område Endring siste måned (m/m) Endring sesong- justert siste måned (m/m) Gjennomsnitt kvm. pris Gjennomsnitts- pris
Oslo 1,1% 1,2% 78 803 5 669 860
Bergen -0,5% 0,9% 44 669 3 647 769
Trondheim 0,0% 1,3% 47 608 3 883 275
Stavanger m/omegn -1,4% -0,2% 36 215 3 764 547
Tromsø -0,3% 1,0% 48 769 4 122 015
Kristiansand -1,9% -0,6% 31 670 2 943 513
Norge -0,1% 0,8% 44 757 3 929 677

Eiendom Norge venter også at desember kan bli en sterk måned i boligmarkedet. Normalt er desember måneden der det selges færrest boliger i Norge, men nå ventes det at bruktboligmarkedet fortsatt vil ha stor aktivitet gjennom jula og inn i 2021. Norge er ikke alene om veksten i boligmarkedet tross pandemien, og i mange land og byer har boligmarkedet vist seg å gå imot konjunkturen.

Omsetningstiden har vært relativt høy gjennom året, men er nå på vei ned og ligger under tilsvarende periode i fjor.

Eiendom Norge håper de økte prisene vil følges av at boligbyggingen øker.

– Det skal anslagsvis bygges 300.000 nye boliger i Norge på 2020-tallet, og det er viktig at boligbyggerne nå er sitt ansvar bevisst og legger ut flere nye boliger for salg, samt prosjekterer nye boliger, sier Lauridsen.

Eiendomsmeglerne er optimistiske med tanke på prisene, og peker på at det begynner å bli lavere utvalg på tilbudssiden.

– Etter et år med høy omsetning i bruktmarkedet og lav boligbygging er varelageret i ferd med å reduseres. NEFs medlemmer melder om moderat ordreinngang over store deler av landet i forhold til den høye omsetningen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til NTB.