Boligprisene her i landet økte med 1,2 prosent fra april til mai, viser tall fra Eiendom Norge. For Tromsø var økningen lavere - med 0,6 prosent. Justert for sesongvariasjon er det null prisvekst i Tromsø.

På landsbasis har prisene steget med 6,4 prosent de siste tolv månedene. For Tromsø er økningen 5,6 prosent.

Den gjennomsnittlige omsetningstiden var 26 dager i mai. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.714 871 kroner ved utgangen av måneden.

– Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge under fremleggelsen av rapporten.

Banksjef for Nordea i Tromsø, Aleksander Helberg sier i en pressemelding at prisveksten er lavest i Tromsø på grunn av bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

- Vi har i hele 2022 hatt svært stor pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis. Nå ser vi at flere kunder realiserer kjøp, og at det høyere rentenivået foreløpig ikke har skremt de som lenge har ønsket å kjøpe ny bolig.

Samtidig har Tromsø landets desidert lengste salgstid på 41 dager. Nordea mener dette skyldes blant annet enkeltboliger som ligger ute over lengre tid.

- Vi opplever og stor pågang fra førstegangskjøpere som ønsker lån til bolig. Men vi ser at terskelen nå er blitt høyere for unge å komme inn i boligmarkedet, fordi kraftig vekst i boligprisene de siste par årene har gjort at oppsparte penger ofte ikke dekker den nødvendige egenkapitalen på 15 prosent av kjøpesum.


OmrådeEndring siste måned (m/m)Endring sesong- justert siste måned (m/m)Endring siste år (m/m)
Oslo1,8 %1,6 %7,1 %
Bergen0,9 %0,5 %6,3 %
Trondheim1,2 %0,5 %7,6 %
Stavanger m/omegn1,4 %0,8 %8,0 %
Tromsø0,6 %0,0 %5,6 %
Kristiansand1,5 %0,9 %9,7 %
Norge1,2 %0,7 %6,4 %