Boligprisene her i landet falt med 0,3 prosent fra mai til juni, viser tall fra Eiendom Norge. Justert for sesong gikk prisene opp med 0,3 prosent.

For Tromsø stod de på stedet hvil, justert for at juni er en noe svak måned. I rene tall gikk prisene ned med 0,2 prosent. Også forrige måned stod prisene stille i Tromsø.

– Boligprisene i Norge sank i juni, men den underliggende prisutviklingen var positiv med en sesongkorrigert vekst på 0,3 prosent. Det har vært en svært sterk utvikling i boligmarkedet i første halvår og boligprisene har så langt i år steget med hele 8,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge under fremleggingen av månedsstatistikken, i følge NTB.

I snitt var prisen for en bolig i Norge 4.568.840 kroner i juni. Den gjennomsnittlige omsetningstiden var 25 dager. I Tromsø er gjennomsnittsboligen i dag omsatt for over 4,8 millioner.

Tviler på demping

Norges Bank satt i forrige måned opp renta med 0,5 prosentpoeng, men Eiendom Norge-direktøren tror ikke dette vil gi utslag i boligmarkedet med det første.

– Erfaringen fra forrige periode med renteøkninger i 2018 og 2019 er at det tar tid før de økte lånekostnadene manifesterer seg i boligprisene. Dessuten går norsk økonomi på høygir og det er betydelig utfordringer på tilbudssiden i boligmarkedet. Dette gjør at vi ikke tror boligprisene vil dempe seg mye fremover, sier Lauridsen.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror renteeffekten først vil merkes utpå høsten.

– Vi må forvente en svakere prisutvikling utover høsten når et høyere rentenivå får satt seg. Selv om arbeidsledigheten er lav, må vi ta høyde for at kjøpekraften svekkes til dels betydelig i husholdninger som har boliglån eller vurderer å ta opp boliglån. Det er ikke sannsynlig at en lavere tilbudsside trumfer renteeffekten, sier han i en kommentar.