Først gikk prisene ned i Oslo. Nå følger hele landet etter. Det viser de siste tallene fra Eiendom Norge.

I Tromsø går prisene ned med 0,2 prosent. Det er første gang på mange år prisene faller i august. Dette regnes som en viktig måned fordi den gir en indikasjon om hvordan prisene utvikler seg gjennom høsten, etter lav omsetning i sommermånedene. August er normalt den nest sterkeste måneden i boligmarkedet etter januar.

Gjennomsnittlig omsetningstid er 40 dager, mot 35 dager i august i fjor.

- Svak utvikling

Boligprisene i Norge steg totalt 1,2 prosent i august, men justert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,4 prosent. De største utslagene kommer i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

– En stigning nominelt på 1,2 prosent ser kanskje ikke så verst ut, men til august å være, er det en svak utvikling. Og den kommer etter flere svake måneder, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da han presenterte boligprisutviklingen for august tirsdag formiddag i følge NTB.

Spår flatt marked

Nordea Markets anslår at Oslo-prisene kommer til å falle ytterligere 5–8 prosent i år, slik at boligene i hovedstaden går for gjennomsnittlig 10–15 prosent mindre ved utgangen av året enn ved inngangen til året. På landsbasis anslår Nordea Markets en flat eller svakt positiv vekst de eneste månedene.

Område Endring siste måned (m/m) Endring siste år (m/m) Endring siste 5 år (m/m) Endring siste 10 år (m/m)
Oslo -0,30 % 3,20 % 41,40 % 76,80 %
Bergen 0,50 % -0,70 % 23,30 % 47,50 %
Trondheim -0,30 % 1,80 % 27,30 % 66,20 %
Stavanger -0,10 % -0,20 % -6,30 % 32,50 %
Kristiansand -0,60 % -1,80 % 5,50 % 27,20 %
Tromsø -0,20 % 2,00 % 45,60 % 57,20 %
Norge 1,20 % 3,10 % 29,20 % 61,40 %

Venter fall i 2017

Dreyer er usikker på om den nasjonale utbredelsen skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er blitt vanskeligere å få boliglån.

– Vi har nå fall i prisene for fjerde måned på rad, og før det hadde vi to måneder med flat utvikling. Det betyr at vi har lagt bak oss seks måneder med svak eller moderat boligprisutvikling, sa Dreyer under presentasjonen.

Veksten i boligprisene de tolv siste månedene er fortsatt positiv, men bare på 3,1 prosent. Boligmeglerne venter prisfall også i årets siste fire måneder. Dreyer konkluderer derfor med at boligprisene mest sannsynlig vil være lavere ved utgangen av året enn ved starten av det.