Boligprisene i Norge falt med 0,4 prosent i januar korrigert for sesongvariasjoner, viser nye tall fra Eiendom Norge.

Nominelt steg prisene med 2 prosent.

I Tromsø har prisene vært nær statile det siste året, med bare 0,60 prosent prisøkning.

Til sammenligning steg boligprisene med 3,1 prosent på landsbasis i januar i fjor. Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

Fall i ni av ti måneder

Det har vært et sesongkorrigert fall i prisene i ni av ti av de siste månedene.

– Prisutviklingen i januar var svakere enn det som er normalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer under presentasjonen mandag.

De siste ti årene har ikke Eiendom Norge målt like svak utvikling i januar som i år. Normalt kommer den sterkeste veksten i boligmarkedet i januar måned.

– Trenden i boligprisene i Norge er fortsatt fallende, sier Dreyer.

I januar ble det solgt 6.762 boliger i Norge, som er 8,4 prosent flere enn i samme måned i fjor. Det tok i snitt 58 dager å selge en bolig denne perioden, noe som er to uker mer enn for ett år siden.

– Det er fremdeles en moderat eller negativ trend i prisutviklingen i de fleste områdene i landet. Men økningen i salget i januar vitner om solid etterspørsel. I kombinasjon med at antall boliger til salgs går ned, gir det grunn til å tro på at prisene er i ferd med å flate ut. Likevel har boligkjøperne fremdeles mange boliger å velge blant i markedet, noe som trolig vil gi en fortsatt moderat prisutvikling i månedene som kommer, avslutter Dreyer.

Nær bunnen

Også analytikere tror boligmarkedet har nærmet seg prisbunnen. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener det er verdt å merke seg at det både er noe færre boliger til salgs enn normalt, mens etterspørselen øker.

– Det understreker vårt poeng om at lave renter fortsatt gir god betalingsevne blant husholdningene, og at priskorreksjonen i første rekke har skyldtes større tilbud av boliger, skriver han i en kommentar.

John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, mener det har skjedd et tydelig skifte i boligmarkedet.

– Vi har den siste tiden sett større pågang etter finansieringsbevis og lån. Prisoppgangen i januar stemmer godt overens med det bildet som vi merker ute blant kundene våre, sier Sætre.

OmrådeEndring siste månedEndring siste år Gjennomsnitt kvm. prisGjennomsnittspris
Oslo2,70 %-9,40 %66 0014 704 636
Bergen3,90 %-2,50 %40 3003 209 454
Trondheim2,80 %0,40 %43 5313 677 532
Stavanger m/omegn1,00 %-0,90 %34 4493 623 126
Tromsø2,80 %0,60 %43 6493 516 363
Kristiansand1,40 %-1,90 %28 7192 802 467
Norge2,00 %-2,20 %40 4223 496 880