Gå til sidens hovedinnhold

Boris Benulic: - 34 grunner til at jeg bør frifinnes

Artikkelen er over 6 år gammel

- For en som ønsker å manipulere regnskapet ville en slik handling vært rene selvmordet.

Boris Benulic er tiltalt for å ha lurt Troms Kraft for milliarder i datterselskapet Kraft & Kultur. Idag legger Benulic  frem sin egen historie i Södertörns tingsrätt.

Nord24.no har på forhånd gjennomgått alle etterforskningsdokumentene.

Her har Benulic oppsummert sin egen versjon av etterforskningen mot ham.

Han beskriver møtet med etterforskerne som å være i et "parallelt univers" og benekter all skyld.

Benulic sier at alle hans handlinger, som Ekobrottsmyndigheten har gravd frem, som definitivt ikke viser en mann som forsøker å skjule kriminelle handlinger:

- Etterforskningen har ikke tatt tak i det virkelige problemet, at det finnes et hull i regnskapene på 1,8 milliarder kroner. Man har konstatert at hullet er dekket over gjennom flere år, men man har ikke grublet på hvem som har gravd hullet.

I avhør har Boris Benulic listet opp det han mener er 34 alvorlige feil i etterforskningen:

1. - Jeg har ikke hatt noen personlig økonomisk vinning på det jeg anklages for, og det virker som etterforskerne går ut fra at jeg har gjort det for spenningens skyld.

2. - Jeg har delegert en stor mengde oppgaver, noe som ikke er rasjonelt for en person som skulle forsøke å skjule noe.

3. - Jeg hadde avtalt med konsernsjefen at jeg skulle slutte, noe som irrasjonelt hvis jeg hadde noe å skjule.

4. - Beregningene er gransket av foretakets revisorer, konsernets revisor og styret - samt kredittgiver - gjennom ti år. Ingen har gjort anmerkninger på metodikken.

5. - Ikke noe sted i etterforskningen har man boret ned i spørsmål om hvordan tapet på 1,8 milliarder kroner har oppstått. Det virker som det er en allmenn enighet om at den har oppstått gjennom spekulasjon og underprising - men da bør man presentere en teori om min relasjon til disse lovbruddene.

6. - Men det finnes ikke noe som tyder på at jeg har initiert spekulasjon, eller underprising.

7. - Det finnes heller ikke noe bevis for at jeg har hatt kjennskap til spekulasjon og underprising.

8. - Jeg har veldig tydelig grepet inn når tendenser til spekulasjon (i kraftprisene) har vist seg.

9. - Jeg har tydelig grepet inn med direktiv om at prisene skal økes dersom jeg har oppdaget at de var for lave.

10. - Jeg har stilt spørsmål når rapportene har vært merkelige og ikke har stemt med beregningene, og fått til svar at det måtte være feil i rapportene. Det er en merkelig oppførsel av en som er anklagd for å manipulere regnskapene.

11. - Jeg har oppmuntret KKs handelsbord om å samarbeide mer intimt med Troms Krafts handelsbord - en ikke spesielt begavet handling av en som har noe å skjule.

12. - Jeg har vist vilje til å ansette folk fra Troms Kraft i Kraft & Kultur - blant annet den mest bransjekjente personen (Odd Berg) - heller ingen rasjonell handling av en som har noe å skjule. For en som ønsker å manipulere regnskapet ville en slik handling vært rene selvmordet.

13. - Jeg har gitt direktiv om samarbeid mellom økonomiavdelingen og de som jobber med fakturering og krafthandel - noe som øker risikoen for å bli oppdaget.

14. Jeg har organisert økonomiavdelingen flere ganger fordi rapporteringen har vært for dårlig. Hvorfor skulle jeg endre på noe som fungerte for meg som manipulator?

15. Jeg erstattet Pierre Sjöö i økonomifunksjonen, for å forsterke organisasjonen. Hvorfor skulle jeg erstatte en som er anklagd for å være min medhjelper til bokføringssvindel?

16. Jeg erstattet Helena Ridderstråle som økonomisjef : Hvorfor skulle jeg erstatte noen som var min medhjelper til "bokføringsbrott"?

17. Jeg har vært drivkraft for nyrekruttering av et mer kompetent personal til handelsbordet, også en helt forrykt handling av den som har noe å skjule?

18. - Jeg har utvist en sterkt frustrasjon over å bli dratt inn i revisjonsarbeidet, men hvis jeg hadde noe å skjule burde jeg heller ha strevd med å være en del av dette arbeidet.

19. - Jeg har på ingen måte styrt den informasjonen revisjonen har hatt tilgang til.

20: - I etterforskningen er store mengder styreprotokoller der det foreløpige månedsregnskapet presenteres for selskapet. Alle som mottok den var innforstått med at dette var en beregning, og kun foreløpige tall.

21. - Jeg har ingen kunnskap om hvordan faktureringssystemet faktisk fungerer, og har vært helt avhengig av de rapporter jeg fikk.

22. - Om jeg hadde manipulert regnskapene burde jeg vært redd for hver ekstern part som gransket regnskapene, men i stedet var jeg en sterk tilhenger av at fordringene skulle være sikkerhet for kreditter som ble innvilget.

23. - En manipulasjon av regnskapene burde gjøre meg mer forsiktig med hensyn til selskapets strategi for å erobre nye markeder. Hvorfor skulle jeg gjøre start-ups med risiko for at det hele ble avslørt?

24.- Etterforskningen har et merkelig snevert perspektiv på det som har skjedd. Man har ikke satt spekulasjonene inn i en større sammenheng der det finnes flere parter som har hatt en aktiv interesse i å skjule at kredittene som selskapet har inngått egentlig var ugyldige - en ulykkelig utvikling for et konsern som er sterkt belånt etter offensive kjøp.

25. - I forhør med representanter for TK er det åpenbart at de som gjennomfører forhørene ikke bryr seg om å grave i den kritikken som fremkommer i granskningen som er bestilt av de norske granskerne, der det konstateres at TKs ledelse.....

26. - ...bestakk en politiker

27. - ....ikke har hatt interesse og kompetanse nok til å etablere et kontrollsystem...

28. - ..har forsøkt å manipulere eierne gjennom å hyre lobbyister

29.- ...gjennomført store foretaks-salg uten at eierne ble tilstrekkelig informert

30.. - ...gjennomført store foretaks- salg uten at eierne har vært informert.

31. - Merkelig nok har etterforskningen ikke berørt at jeg leverte inn en anmeldelse da det ble klart for meg at ledelsen for alt i verden ikke ville at det skulle bli kjent at det ble drevet med spekulasjon (i kraftprisene).

32. - Underlag for gjerningsbeskrivelsen har alvorlige metodiske feil. Man kan eksempelvis ikke gjøre rapporter idag på faktureringsgrunnlaget og konstatere at alt for 2008 er utfakturert og dermed også hevde at det samme var tilfellet i 2008...det samme gjelder beregningen av "påløpte inntekter"....

33. - ...selv om etterforskerne, ubegripelig nok, antar at regnskapene er manipulert med vilje, så kan ikke hele den "påløpte inntekten" være funnet på. Ved hvert årsregnskap må det være slik at "levert, men ikke fakturert el", må være en "påløpt inntekt", og det innebærer at det visse år må være mer enn en tredjedel av hele årets inntekt som selvsagt er påløpt. Noe så underlig er ikke påpekt av etterforskningen.

34. Tross mine forsøk i hele etterforskningen har det ikke vært noen forhør angående Finland.  Det kan lett fastslås at min kontakt med det finske datterselskapet var lik null. Det er helt åpenbart at Finland - relativt sett - var mye mer rammet av spekulasjon enn Sverige. Det eneste jeg gjorde i tilfellet Finland var å motta rapporter fra de ansvarlige, stille spørsmål om rapportene, fikk svaret at de var så bra som de kunne bli under de rådende forholdene - og siden gjorde jeg de foreløpige beregningene.

 

Til slutt mener Benulic at Ekobrottsmyndigheten kun har fokusert på èn prosent av hans virksomhet i Kraft & Kultur, beregningen av de "påløpte inntektene", og at man totalt har neglisjert 99 prosent av min virksomhet som har innebåret aktiviteter på en mengde plan som ikke skulle vært utviklet av en person som hadde manipulert regnskapene.

DETTE ER SAKEN

 • 22. november 2011 sender Troms Kraft ut en melding om at det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til datterselskapet Kraft & Kultur i Sverige.
 • Man frykter at en regnskapspost kalt "påløpte, ikke fakturerte inntekter" er manipulert. Denne regnskapsposten var finansiert av stadig høyere kredittlån.
 • Svindelen gjelder årene 2001-2011.
 • Tapet er rundt 1,7 milliarder kroner.
 • I april starter straffesaken i Södertörns tingsrätt utenfor Stockholm
 • Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).
 • Hovedmistenkt er tidligere toppsjef i Kraft & Kultur, Boris Benulic. Han er tiltalt, men nekter skyld.
 • Benulic er anklaget for grov regnskapssvindel samt grov utroskap overfor Kraft & Kultur.

Disse er tiltalt for medhjelp til forbrytelsene:

 • Pierre Sjöö, økonomiansvarlig
 • Helena Ridderstråle, økonomiansvarlig
 • Jonas Lundberg: administrasjonssjef

LES FLERE SAKER OM KRAFT & KULTUR:

Troms Kraft gikk i luksusfellen: - Eierne har brukt penger de ikke eide

- Det finnes ikke noe motiv

Boris har sin egen radiokanal i retten

- Verste jeg har opplevd på 40 år

Hemmelighold mot alles vilje

Forsvarerne mener Troms Kraft styrer etterforskningen

Den radikale kultursluggeren ser nå ut som en veltrent forretningsmann

Suksesshistorien som var for god til å være sann

Kraft&Kultur-saken: Nekter for alt

Disse 16 kronvitnene må møte i rettssalen i Stockholm i mai 

Kommentarer til denne saken