Overskudd på 117 mill for Troms Kraft, men gjelda er fortsatt over 3 milliarder kroner

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

TROMSØ (Nord24.no): Styret i Troms Kraft AS har behandlet regnskapet per 31.august i år.

Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) viser et overskudd på 322 millioner kroner, mot 313 millioner kroner for samme periode i fjor.

- Kraftprisene er fortsatt lave, men produksjonsvolumet har vært høyt så langt i 2017. Nettinntektene er noe redusert i 2017 sammenlignet med 2016, som følge av nedgang i inntektsrammen, sier konsernsjef Semming Semmingsen, ifølge en pressemelding.

Resultat før skatt utgjør er vesentlig lavere - 117 millioner kroner i overskudd mot 385 millioner kroner samme periode i fjor. Resultatet i 2016 var imidlertid preget av flere engangseffekter, hvorav salg av aksjer i Kvænangen Kraftverk AS var den største og utgjorde 273 millioner kroner.

- Resultatutviklingen så langt i 2017 er som forventet

Selskapet har fortsatt en relativt lav egenkapitalandel, som blant annet er en ettervirkning av Kraft & Kultur-skandalen i Sverige.

Rentebærende gjeld er på hele 3,1 milliarder kroner. Total gjeld er enda høyere.

TROMS KRAFT

i mill.kronerper 31.aug 17per 31.aug 16
Inntekter25112233
Driftsresultat210201
Res.f.skatt117385
Egenkapital972*
Rentebærende gjeld3156*

*Egenkapitalandel18,7 % * Ikke sammenligningstall for 2016 pga overgang til tertialsrapportering

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken