Har brukt en halv million kroner i advokater på å utrede Troms Kraft-eierskapet

Og advokatregningene vil fortsatte å strømme til Troms fylkeskommune i månedene som kommer.