Både sanksjonene, ny Storskog-stasjon og regjeringens nei til heving av et russisk fly utenfor Berlevåg sto på ordfører Cecilie Hansens blokk da Finnmarken snakket med henne i forkant av tirsdagens arbeidsmiddag.

– Vi ønsker tilbakemelding fra dem på hvordan de ser på situasjonen rundt sanksjonene nå og i tida fremover. Så vi er veldig glade for at han inviterer oss, sier Hansen til Finnmarken.

Møter næringslivet

Brende koster rett videre etter at han har holdt åpningsinnlegget på Kirkeneskonferansen onsdag, men i forkant har han møteboka full.
 

Ved ankomst tirsdag kveld står nevnte middag på Gapahuken restaurant på Sollia gjestegård på programmet. 
 

Til middagen, bestående av varmrøkt rypebryst, mørbrad av rein og isparfait med multe, hadde han også invitert fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap), Innovasjon Norge og et titalls andre gjester innen fiskeri, industri, kultur og olje/gass.
 

Før konferansestart møter Brende også Henriksen Shipping og representanter for en nystartet gründerpark.
 

– Håper på handlekraft

Cecilie Hansen forventer at regjeringen nå, etter snart et halvår med restriksjoner for næringslivet, tar grep.
 

– Jeg skulle ønske de viste mer handlekraft i det å forhandle med EU om sanksjonene, slik at de ikke rammer næringslivet her oppe så hardt som det gjør, sier hun, og legger til at hun oppfatter regjeringen som villige til å lytte.
 

Ordføreren ble denne måneden kåret til månedens fredsprofil av Norges Fredsråd for protestene mot Forsvarsdeparementets nei til flyheving. 
 

– Nor­ges Freds­råd gra­tu­le­rer Ceci­lie Han­sen og Sør-Varanger kom­mune for evnen å ha to tan­ker i hodet sam­ti­dig, og for å utvise bro­byg­gende handle­kraft i en diplo­ma­tisk kre­vende tid mel­lom Norge og Russland, het det i uttalelsen.
 

Hansen var riktignok på ferie i januar, men var en av pådriverne da kommunestyret nylig vedtok en uttalelse til regjeringen, og står fullt og helt bak uttalelsene varaordføreren har gitt i saken.
 

– Det er ingen tvil om at denne hederen er et resultat av kommunestyrets arbeid og enkeltpersoners engasjement, så jeg sier takk på vegne av oss alle, sier Hansen.
 

Hun har også i både nasjonale og lokale medier uttalt seg kritisk til sanksjonene, og fremhevet samarbeidet med Russland i nord som en døråpner.

– Jeg tror også en slik hedersbetegnelse vil gjøre våre synspunkter mer synlige for både regjeringen og andre beslutningstakere, sier Hanse