Kjøpte barnevernsplasser for 48 millioner kroner hos Aleris/Stendi i fjor

Bufetat region Nord tenker seg om to ganger før de kjøper private institusjonsplasser. Likevel brukte det offentlige 48 millioner kroner på Stendi sine barnevernsinstitusjoner i Nord-Norge i fjor.